Artikler

Foto: Forskningsnettverket ARCTOS.

Marinbiologi

Studiet av livet i havet, hvilke arter som finnes der og hvordan de har utviklet seg. 
Europeisk hummer. Foto: Wikimedia Commons.

Fiskeribiologi

Fiskeribiologien skal gi oss kunnskap som sikrer at fiskebestandene blir forvalta på en forsvarlig måte.
Giske utenfor Ålesund. Foto: Anders Røeggen, BarentsWatch.

Overvåking og forskning

Først i de aller siste årene har oppmerksomheten blitt rettet mot konsekvensene av forsuring av havet. Forskningen på dette feltet er derfor ganske ny.
Sjøstjerner er en av mange arter som er utsatt ved forsuring av havet. Foto: Silje L. Bakke/Creative Commons

Forsuring av havet kan føre til at arter forsvinner

Når havet blir surere blir mindre kalk tilgjengelig. Dette kan gi problemer for dyr som er avhengige av kalk til å bygge skall eller skjelett.
Nordic Barents på vei gjennom Nordøstpassasjen. Foto: Tschudi Shipping.

Skipstrafikk i Arktis

Klimaendringer har ført til redusert isutbredelse i Arktis. Dette åpner for økt skipstrafikk, på sikt kanskje også transpolar trafikk gjennom internasjonalt farvann over Polhavet. Det er knyttet spesiell risiko til denne type skipstrafikk.
”Ramnfjord” på grunn ved Hustadvika 13. april 2012. Foto: Kystverkets overvåkningsfly.

Rapportering av sjøulykker

Det er krav til rapportering ved ulykker. Emne beskriver også hva som skal rapporteres, når tid det skal rapporteres og til hvem det skal rapporteres.
Hurtigruten går gjennom den nye farleden over Lepsøyrevet, utenfor Ålesund. Foto: Pål Are Lilleheim/Kystverket.

Regelverk for sjøtransport

Skipssikkerhetsloven er sentral for å trygge liv, helse, miljø og matrielle verdier under skipstransport. 
HRS kan benytte seg av en rekke ressurser i en nødssituasjon på havet. Blant annet Kystvakten.  Foto: Forsvaret.no.

Redningstjenesten i Norge

Den offentlige redningstjenesten er organisert som et samvirke mellom en rekke offentlige etater, private og frivillige organisasjoner.
Utveksling av ratifikasjonsdokumenter for avgrensningsavtalen mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Akershus Slott, 7. juni 2011. Foto: UD.

Avgrensningsavtalen med Russland

I 2010 ble det oppnådd enighet om den maritime avgrensningen mellom Norge og Russland.
Sleipner. Foto: Kjetil Alsvik/Statoil.

Kyststaters forpliktelser

Norge har en viktig tradisjon for samvittighetsfull implementering og etterlevelse av kyststatsforpliktelser på egen sokkel og i egne soner samt flaggstatsforpliktelser for norske skip.