Artikler

Giske utenfor Ålesund. Foto: Anders Røeggen, BarentsWatch.

Overvåking og forskning

Først i de aller siste årene har oppmerksomheten blitt rettet mot konsekvensene av forsuring av havet. Forskningen på dette feltet er derfor ganske ny.
Sjøstjerner er en av mange arter som er utsatt ved forsuring av havet. Foto: Silje L. Bakke/Creative Commons

Forsuring av havet kan føre til at arter forsvinner

Når havet blir surere blir mindre kalk tilgjengelig. Dette kan gi problemer for dyr som er avhengige av kalk til å bygge skall eller skjelett.
Nordic Barents på vei gjennom Nordøstpassasjen. Foto: Tschudi Shipping.

Skipstrafikk i Arktis

Klimaendringer har ført til redusert isutbredelse i Arktis. Dette åpner for økt skipstrafikk, på sikt kanskje også transpolar trafikk gjennom internasjonalt farvann over Polhavet. Det er knyttet spesiell risiko til denne type skipstrafikk.
”Ramnfjord” på grunn ved Hustadvika 13. april 2012. Foto: Kystverkets overvåkningsfly.

Rapportering av sjøulykker

Det er krav til rapportering ved ulykker. Emne beskriver også hva som skal rapporteres, når tid det skal rapporteres og til hvem det skal rapporteres.
Hurtigruten går gjennom den nye farleden over Lepsøyrevet, utenfor Ålesund. Foto: Pål Are Lilleheim/Kystverket.

Regelverk for sjøtransport

Skipssikkerhetsloven er sentral for å trygge liv, helse, miljø og matrielle verdier under skipstransport. 
HRS kan benytte seg av en rekke ressurser i en nødssituasjon på havet. Blant annet Kystvakten.  Foto: Forsvaret.no.

Redningstjenesten i Norge

Den offentlige redningstjenesten er organisert som et samvirke mellom en rekke offentlige etater, private og frivillige organisasjoner.
Utveksling av ratifikasjonsdokumenter for avgrensningsavtalen mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Akershus Slott, 7. juni 2011. Foto: UD.

Avgrensningsavtalen med Russland

I 2010 ble det oppnådd enighet om den maritime avgrensningen mellom Norge og Russland.
Sleipner. Foto: Kjetil Alsvik/Statoil.

Kyststaters forpliktelser

Norge har en viktig tradisjon for samvittighetsfull implementering og etterlevelse av kyststatsforpliktelser på egen sokkel og i egne soner samt flaggstatsforpliktelser for norske skip.
Polhavet. Foto: Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt.

Rettigheter og plikter i Arktis

Mens Antarktis er et landområde og reguleres av en egen traktat, er Polhavet et hav omgitt av nasjonalstater. Selv om deler av Polhavet er dekket av is, gjelder havretten fullt ut i dette området som i andre havområder på kloden. 
Kystvakten går til aksjon mot tråler i havområdet i Barentshavet, kalt Smutthullet. Foto: Kystvakten.

Smutthullet og Smutthavet

Oppstår fordi økonomisk sone og fiskevernsone ikke kan gå lenger ut i havet enn 200 nautiske mil.