Smutthullet og Smutthavet

Kystvakten går til aksjon mot tråler i havområdet i Barentshavet, kalt Smutthullet. Foto: Kystvakten.
Kystvakten går til aksjon mot tråler i havområdet i Barentshavet, kalt Smutthullet. Foto: Kystvakten.
Oppstår fordi økonomisk sone og fiskevernsone ikke kan gå lenger ut i havet enn 200 nautiske mil. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Det såkalte ”Smutthullet” (eng. Loop Hole) er betegnelsen på et stort havområde i Barentshavet, som er omgitt av Norges økonomiske sone, fiskevernsonen ved Svalbard og Russlands økonomiske sone. Området er å betrakte som internasjonalt farvann eller ”åpent hav”.

Det samme gjelder det såkalte ”Smutthavet” (eng. Banana Hole), som er et havområde omkranset av Norges, Islands, Færøyenes og Grønlands økonomiske soner, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. Også dette området er internasjonalt farvann.

Det internasjonale farvannet i Smutthullet og Smutthavet oppstår fordi økonomisk sone og fiskevernsone/fiskerisone ikke kan gå lenger ut i havet enn 200 nm.  Kontinentalsokkelen har imidlertid ikke en slik begrensning, og sokkelen under vannsøylen er derfor helt eller delvis underlagt kyststatjurisdiksjon både i Smutthullet og Smutthavet.