Drivbanemodeller

Figuren viser resultater fra oljedriftsmodellen 2.august 2009.
Figuren viser resultater fra oljedriftsmodellen 2.august 2009.
Meteorologisk institutt har utviklet avanserte modeller som beregner drivbanen for alt fra oljesøl og fiskeskøyter til mann over bord. Varsler kan utstedes når som helst på døgnet, hver dag, hele året.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Modellene trenger input om vær, strøm og bølger for å beregne drivbanen til en gitt gjenstand mest mulig nøyaktig. Prognoser for drift spiller en vesentlig rolle både ved planlegging av beredskap og når beslutninger skal tas ved uhell. Kunnskap om hvor oljesøl kommer til å drive de første døgnene etter et utslipp, forteller hvor det vil være hensiktsmessig å legge ut lenser og dispersjonsmidler for å beskytte strandlinjen.

Full City

Da lasteskipet «Full City» grunnstøtte sør for Langesund natt til 31. juli 2009, ble Meteorologisk institutt raskt kontaktet. Skipet lekket store mengder tungolje, og i løpet av de neste dagene ble kystlinjen mellom Grimstad og Larviksfjorden tilgriset. Informasjon om hvordan oljesølet ville spre seg var viktigt i forbindelse med planlegging og mobilisering.

Ulike objekter

Containere som faller av skip og flyter rundt i sjøen utgjør en fare. Drivbaneberegninger forteller i hvilket område man skal lete. Drivbaner for bøyer og mennesker i sjøen kan beregnes slik at det mest sannsynlige leteområdet identifiseres. Meteorologisk institutt har også utviklet en egen modell for å simulere drivbaner for skip som har mistet motorkraften. Når store skip er i drift, må man ta i betraktning de kreftene som virker på selve skroget.

Figuren viser et eksempel på vind, strøm, og bølgeinformasjon fra numeriske modeller.

Figuren viser et eksempel på vind, strøm, og bølgeinformasjon fra numeriske modeller.

 

Figuren viser et eksempel på vind, strøm, og bølgeinformasjon fra numeriske modeller