Rapportering av sjøulykker

”Ramnfjord” på grunn ved Hustadvika 13. april 2012. Foto: Kystverkets overvåkningsfly.
”Ramnfjord” på grunn ved Hustadvika 13. april 2012. Foto: Kystverkets overvåkningsfly.

Det er krav til rapportering ved ulykker. Emne beskriver også hva som skal rapporteres, når tid det skal rapporteres og til hvem det skal rapporteres.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Alvorlig arbeidsulykke, forlis, grunnstøting, kollisjon, kontaktskade, brann, utslipp eller fare for utslipp skal normalt både meldes muntlig og rapporteres skriftlig. Rapportering av ulykker til Sjøfartsdirektoratet skjer via direktoratets nettside.

Skipsfører eller rederi skal uten opphold gi muntlig melding ved:

  • tap av skip eller liv, eller
  • betydelig skade på person, skip, last, eiendom utenfor skipet eller miljø, eller
  • arbeidsulykke, selv om denne ikke er å anse som sjøulykke, der det kreves evakuering av den skadde, eller
  • utslipp eller sannsynlig utslipp av olje eller skadelige, flytende stoffer, farlige eller skadelige stoffer i pakket form, farlige kjemikalier eller farlige flytende gasser
  • i forbindelse med drift av skip.

Meldingen gis til Hovedredningssentral eller kystradio dersom det er behov for assistanse eller det er fare for utslipp. Dersom det ikke er behov for assistanse gis meldingen til Sjøfartsdirektoratets beredskapstelefon: +47 52 74 50 00 (24h).