Marinbiologi

Foto: Forskningsnettverket ARCTOS.
Foto: Forskningsnettverket ARCTOS.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert
Marinbiologi er studiet av livet i havet, hvilke arter som finnes der, hvordan de har utviklet seg, hvordan de lever i samspill med miljøet og hverandre, og hvordan energien i form av føde overføres fra primærprodusentene og til de ulike dyregruppene. Samla sett utgjør de økosystemet i havet.