Fiskeribiologi

Europeisk hummer. Foto: Wikimedia Commons.
Europeisk hummer. Foto: Wikimedia Commons.
Fiskeribiologien skal gi oss kunnskap som sikrer at fiskebestandene blir forvalta på en forsvarlig måte.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Størrelsen på de enkelte fiskebestandene er i stadig forandring. Havforskningsinstituttet skal anbefale hvor mye det er forsvarlig å fiske. Da trenger de kunnskap om fiskebestandene, om hvor mye bestanden vokser fra år til år, hvor stor naturlig dødelighet det er og hvor mye som fiskes. Fiskeribiologene bruker data fra forskningstokt, fangststatstikker mm. til å anbefale kvoter som kan tas av fiskeflåten, Du kan lese mer om dette i artikkelen ”Fra målebrett til kvote” hos Havforskningsinstiuttet.