Den statlige lostjenesten

Foto: Kystverket.
Foto: Kystverket.
På landsbasis har Kystverket i underkant av 290 loser i tjeneste, stasjonert ved 18 losstasjoner.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Lostjenesten er finansiert av avgifter betalt av skipsfarten som benytter seg av tjenesten, og utfører årlig rundt 45 000 oppdrag på landsbasis.

Losene border fartøyet ved utpekte bordingsmerker (se kartlag hos KystInfo) langs kysten ved hjelp av losbåt eller helikopter. Om bord i fartøyet fungerer losen som en rådgiver som tilfører mannskapet nødvendig kunnskap om farvannet under seilas til og fra norske havner.

Losplikten som gjelder i Norge kan ivaretas ved å benytte en navigatør med farledsbevis eller å ta om bord en los. Fartøy over en viss størrelse som seiler innenfor grunnlinjen har obligatorisk losplikt, avhengig av om fartøyet fører farlig last eller ikke.

Fartøy som seiler med farledsbevis kan unntas losplikten. Farledsbeviset er et dokument som viser at innehaveren er kvalifisert til å seile angitt fartøy i angitte leder.

Losene border fartøyet ved utpekte bordingsmerker langs kysten ved hjelp av losbåt eller helikopter. Transport av los med helikopter er begrenset til fartøyer klassifisert for føring av farlig og/eller forurensende last til bestemte olje- og gassterminaler.

Kystverkets tre losformidlingskontorer, lokalisert i Horten, Kvitsøy og Lødingen, er bemannet med to personer som til enhver tid planlegger og koordinerer hvert losoppdrag.

Se Kystverkets nettsider for mer informasjon om tjenesten.