- Satser på BarentsWatch

Informasjons- og overvåkningssystemet BarentsWatch er lagt inn i Nasjonal transportplan 2014–2023 (NTP) med 64 millioner kroner årlig.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Dermed kan prosjektet fortsette det målrettede arbeidet med å bygge et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de norske kyst- og havområdene.

- 45 millioner kroner årlig i investeringer gir god forutsigbarhet, og er et viktig signal om langsiktig satsing på prosjektet, sier prosjektleder Frode Kjersem.

I tillegg til rammen for utvikling av tjenester og teknologi, legges det også opp til årlig å benytte 19 millioner kroner til drift og vedlikehold av BarentsWatch i perioden 2014–2023.

NTP: Hovedprioriteringer sjø

- Dette betyr en gjennomsnittlig årlig ramme på 64 millioner, noe som er helt i tråd med det prosjektet og Kystverket spilte inn til NTP. For BarentsWatch sine samarbeidspartnere betyr dette en anerkjennelse og en bekreftelse på en langsiktig satsing og gradvis utvikling i henhold til ambisjonene.

Ved å innlemme BarentsWatch i NTP har Regjeringen også sørget for en stabilitet for arbeidet som nå er godt igang.

- Regjeringen viser med all tydelighet at de ser på BarentsWatch som et viktig verktøy for informasjonsdeling og tjenesteutvikling på tvers av fag og etater. Det er gledelig å se at intensjonene fra tidligere blir fulgt opp i praksis, sier Kjersem.

Med NTP presenterer Regjeringen sin transportpolitikk for de neste ti årene. Meldingen legger blant annet opp til å stimulere og styrke sjøtransporten, gjennom tiltak som skal overføre gods fra vei til sjø. Også her kan BarentsWatch bidra.

Den allment tilgjengelige delen av informasjonssystemet BarentsWatch ble lansert i mai 2012. Portalen tilbyr informasjon i tekst og kart fra et dekningsområde som strekker seg godt ut over Norges kyst- og havområder. Temaene som dekkes er i tillegg til sjøtransport, havrett, fiskeri og havbruk, olje og gass, klima og miljø og informasjon og tjenester knyttet til havets ressurser.