Havbasert reiseliv på naturens premisser

Aktiv ferie langs kysten. Foto: Anders Røeggen.
Aktiv ferie langs kysten. Foto: Anders Røeggen.

Ville kartlegge kunnskap om, holdninger til og aktiviteter i vernede områder langs kysten.

I hvilken grad skjer havbaserte opplevelser på naturens premisser? Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med Nordlandsforskning sett på reiselivsaktører langs nordlandskysten som baserer sin virksomhet på guidede havbaserte opplevelser. 

En del av folkesjela

Besvarelsene fra en spørreundersøkelse viste at bedriftene har en god formening om og forståelse for hva som ligger i begrepet bærekraft og hvordan man bør forholde seg til naturen.

- Dette tyder på at hensyn til den sårbare nordnorske naturen ligger godt forankret i folkesjela til nordlendingen, sier prosjektleder og forsker ved Bioforsk Nord Tjøtta, Thomas Holm Carlsen.

Uberørt og storslagen natur, samt et yrende dyre- og fugleliv, er den viktigste ressursen for verdiskaping i det nordnorske reiselivet.

Naturen selger ikke alene

Livskraftige lokalsamfunn, god mat, historieformidling og det gode vertskapet er imidlertid like viktig som naturen når man selger den helhetlige opplevelsen av nordlandskysten.

Bedriftene har god forståelse av hvordan de kan bidra til sosial bærekraft gjennom formidling av lokalhistorie og kultur. I tillegg samarbeider mange i formelle og uformelle nettverk hvor de sammen bidrar til lokal omdømmebygging.