Uakseptabel rømmingssituasjon

Illustrasjonsbilde: Sjømatrådet.
Illustrasjonsbilde: Sjømatrådet.
Rømt oppdrettsfisk på Sørvestlandet, ble ikke meldt til Fiskeridirektoratet eller iverksatt gjenfangst.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert
I den senere tid har det vært meldt om mye rømt oppdrettsfisk på Sørvestlandet. I Ryfylke og Sunnhordland har det vært rømninger hos en eller flere oppdrettsaktører, uten at det er meldt til Fiskeridirektoratet eller er iverksatt gjenfangst.

Det startet med at Fiskeridirektoratet mottok melding fra publikum om rømt oppdrettsfisk i Suldalslågen i slutten av september. I midten av oktober mottok direktoratet flere meldinger om at det ble ble tatt ut rømt fisk i stadig flere elver i Ryfylke.

I de siste ukene har det også blitt fanget uvanlig mye rømt laks i Etneelva og nå også i Kvinnherad.

Generelt er den rømte fisken i alle størrelser, men det har også vært en gruppe med ensartet fisk i størrelsesorden 1-2 kg, som ser ut til å komme fra nylige rømmingshendelser.

– Fiskeridirektoratet ser sværlig alvorlig på det store innslaget av rømt fisk i Ryfylke og Sunnhordland. Situasjonen viser at enkeltaktører i næringen opptrer miljømessig uforsvarlig, og samtidig setter omdømmet til hele næringen på spill, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Prøvene bekrefter rømt laks

 I elvene blir den rømte fisken karakterisert ved ytre kjennetegn, og det blir i tillegg tatt skjellprøver av all fisk.

Analyser av skjellprøver er viktige for å bekrefte hvorvidt det er villfisk eller oppdrettsfisk, og så langt har analyserte skjellprøver bekreftet at det er rømt fisk. Det er ikke meldt om rømming i dette området, men én oppdretter har opptrådt forskriftsmessig og meldt fra om mistanke om rømming fra eget anlegg.

Fiskeridirektoratet har innhentet prøver for å undersøke om det er DNA-treff mellom fisk i dette anlegget og den rømte fisken som ble fanget i Suldal. Svaret ventes å foreligge en av de nærmeste dagene.

– Jeg vil gjerne allerede nå takke for innmeldinger og den betydelige frivillige innsatsen som er lagt ned for å ta ut den rømte fisken. Vi er helt avhengige av raske tilbakemeldinger, sier fiskeridirektør Liv Holmelfjord

Videre tiltak

 Fiskeridirektoratet har, i samarbeid med Havforskningsinstituttet, iverksatt innsamling av prøver av den rømte fisken for å avklare hvorvidt det er snakk om en eller flere rømminger.

Det vil også kunne danne grunnlaget for arbeidet med å spore opphavet til den rømte fisken.

  • Vi samarbeider med elveeierne og frivillige om å samle inn biologiske prøver for DNA-analyse som kan spore den rømte oppdrettsfisken.
  • Fiskeridirektoratet er i dialog med næringsaktører for å kontrollere alle anlegg i området.
  • Fylkesmannen har gitt tillatelse til uttak av rømt fisk i en rekke utsatte elver.
  • Fiskerdirektoratet vil understreke at for å få oversikt over situasjonen og kunne iverksette nødvendige tiltak er vi helt avhengig av å få inn meldinger når rømt fisk fanges. Vi ber derfor om at alle som opplever å få eller observerer rømt fisk melder fra til direktoratets døgnåpne telefon 03415.
  • I situasjonen vi nå har i Ryfylke og Sunnhordland ville merking av oppdrettsfisken utgjort en forskjell når det gjelder å identifisere de eventuelle kildene. Fiskeridirektoratet arbeider med utgangspunkt i de metoder vi har, der DNA-sporing er et sentralt verktøy.