Skal beskytte isbjørnen

Foto: Morten Ekker, Miljødirektoratet.
Foto: Morten Ekker, Miljødirektoratet.

Vern av isbjørn - internasjonal avtale undertegnet i Moskva.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Norge og de fire andre isbjørnlandene i verden undertegnet denne uka en erklæring om videre samarbeid om beskyttelse av isbjørn.

Erklæringen vil styrke samarbeidet mellom isbjørnlandene, og legger stor vekt på at forvaltningen må tilpasses klimaendringene og begrense den samlede belastningen på isbjørnen.

Erklæringen ble undertegnet i Moskva i forbindelse med et partsmøte under den internasjonale avtalen om vern av isbjørn.

Avtalen er i år 40 år. Den er underskrevet av isbjørnlandene Norge, Danmark (Grønland), Canada, USA og Russland.

Miljødirektoratet er norsk forvaltningsmyndighet for isbjørnavtalen, med Norsk Polarinstitutt som faglig rådgiver.