Avslører ulovlig fiske og transport

Den nye analyseenheten er plassert sammen med Vardø trafikksentral. Foto: Kystverket.
Den nye analyseenheten er plassert sammen med Vardø trafikksentral. Foto: Kystverket.

Med tekniske løsninger fra BarentsWatch skal analyseenheten ved Sjøtrafikksentralen i Vardø avdekke uønskede handlinger på havet. 

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Analyseenheten er et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket, der to personer fra hver etat skal ta i mot og utføre oppdrag.

Primæroppgaven blir å analysere tilgjengelig informasjon om fartøysaktiviteter og bevegelser, for å avdekke ulovlig fiske og ulovlig transport av gods. De har ansvar for norsk interesseområde, men enheten kan også påta seg oppdrag fra andre etater, både nasjonale og internasjonale.

I tillegg til oppdrag fra Kystverket og Fiskeridirektoratet, vil enheten også samarbeide med Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Kystvakten, Toll- og avgiftsdirektoratet, Skattedirektoratet, Politiet, Kripos, Økokrim, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet.

- Bare starten

Under åpningen av analyseenheten ble samarbeid på tvers av etater trukket frem som et viktig mål for virksomheten.


- D

Statssekretær Amund Drønen Ringdal har store forventninger til analyseenhetens tverrfaglige arbeid. Foto: Gro Kibsgaard-Petersen

Statssekretær Amund Drønen Ringdal har store forventninger til analyseenhetens tverrfaglige arbeid. Foto: Gro Kibsgaard-Petersen

ette handler om å sikre de verdiene vi har, og se sammenhengen i all den informasjonen vi har. Jeg tror vi bare har sett starten på hva analyseenheten kan bidra med, sa statssekretær Amund Drønen Ringdal fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

Sikker deling av data og selve analyseverktøyet er det BarentsWatch som utvikler, i denne sammenheng brukt i samarbeid med Fiskeridirektoratet og Kystverket. For analyseenheten er det også et mål å sammen med BarentsWatch videreutvikle de tekniske løsningene som her benyttes. Et fagsystem der det jobbes på en felles plattform, på tvers av etatene.

- Vi er glad vårt arbeid er godt mottatt og vi ser frem til videre samarbeid med analyseenheten, sier Geir Schulstad, daglig leder i BarentsWatch.

Fremmer samhandling 

Frode Kjersem, regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark, ser at analyseenheten fremmer samhandling og vil gi mer kunnskap om det som foregår i våre havområder.

- I dette perspektivet er det også på sin plass å peke på det tverretatlige samarbeidet om BarentsWatch. Gjennom dette arbeidet er det etablert arenaer der etatsledere og operativt personell møtes for å diskutere hvilke data de har behov for tilgang til og hvilke nye automatiserte digitale tjenester de har behov for.

Han ser for seg et fremtidsperspektiv der alle operative etater samarbeider om analyse.