Overfør kartdata til MaxSea v12

For å kunne åpne mottatte kartlagsdata fra fiskinfo i MaxSea v12 (og v10) så må disse dataene konverteres til et leselig format. Denne konverteringen gjør MaxSea v12 programmet selv. Når konverteringen er gjennomført må kartlaget åpnes på en bestemt måte.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Det er desverre ikke alle datasett i FiskInfo som kan gjøres tilgjengelige i dette formatet.

Prosedyre for importering (konvertering)

1. Sørg for at MaxSea programmet kjører.

2. Trykk på menyen ”Arkiv” -> ”Importer til brukerdatafil (PTF)”:

 

3. Trykk på ”ASCII” og trykk på knappen ”Next >” / ”Neste”:

 

4. Sett kryss i feltet ”Vis loggfil når full.” og trykk på knappen ”Next >” / ”Neste”:

 


5. Finn den mottatte filen og trykk på den. Trykk deretter på ”Open” / ”Åpne”:

 

6. Når konverteringen er ferdig vil det komme frem en melding som forteller at det er opprettet en ny datafil. Vinduet viser også hvor på datamaskinen denne filen er lagt. (den blir lagt i programmappen til MaxSea). Det er viktig å merke seg denne adressen slik at du finner igjen den konverterte filen:

 

 

 

Prosedyre for å åpne konvertert fil

1. Sørg for at MaxSea programmet kjører

2. Trykk på menyen ”Arkiv” -> ”Åpne...”:

 

 

 

3. Bla deg frem til det konverterte kartlaget og trykk på den. Trykk så på ”Open” / ”Åpne” (start med å trykke på ”My Computer” / ”Min Datamaskin”):

 

 

 

4. Det konverterte kartlaget blir da åpnet i kartet: