Fiskesykdommene PD og ILA

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet.
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet.
Norsk oppdrettsnæring har også store tap på grunn av smittsomme virussykdommer.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

De to alvorligste – og de som innebærer offentlige bekjempelsestiltak – er PD og ILA. Målet med bekjempelsestiltakene er å stanse utbrudd og hindre at smitten sprer seg til andre anlegg.

Det er viktig å huske på at PD og ILA er fiskesykdommer som ikke er farlig for mennesker eller andre varmblodige dyr.

Oppdatert og ytterligere informasjon om fiske- og skjellsykdommer finnes på Mattilsynets nettsider. 

PD (Pankreassykdom)

Pankreassykdom - eller PD som den som oftest blir kalt - er en smittsom virussykdom som gir kronisk skade i bukspyttkjertelen på oppdrettsfisk. Fisken slutter å spise og dødeligheten kan være høy. Sykdommen gir dårlig tilvekst og økonomisk tap. Årlig er det mellom 100 og 140 utbrudd.

PD kan ikke behandles med medikamenter. Det er godkjent vaksine mot sykdommen, men effekten av vaksinering er variabel.

PD i Norge forårsakes av virusvariantene SAV 3 og SAV 2. SAV3 er den mest alvorlige og er utbredt i Sør-Norge, mens SAV 2 finnes i Midt-Norge.

Sør for Hustadvika brukes forebyggende tiltak for å stanse spredning, redusere utbrudd og tap i forbindelse med PD-utbrudd.

I området fra Nord-Trøndelag og nordover bekjempes PD aktivt med umiddelbar utslakting etter påvisning av smitte eller sykdom.

ILA (Infeksiøs lakseanemi)

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er også en alvorlig og smittsom virussjukdom på fisk. ILA-viruset er beslektet med influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Viruset skader blodceller og blodkarsvev og kan gi alvorlig blodmangel. Sykdommen kan gi opptil 90 prosent dødelighet og var sykdommen som nesten tok knekken på fiskeoppdrett i Chile. De siste årene har det vært ca. 10 utbrudd i året i Norge, men i 2015 gikk det opp til 15.

Ved påvisning av ILA må all fisk i oppdrettsanlegget slaktes ut. Utstyret må rengjøres og anlegget brakklegges i tre måneder før oppdretteren kan sette ut fisk igjen. I tillegg opprettes det som hovedregel bekjempelses- og observasjonssone rundt anlegget som begrenser transport, pålegger sykdomsovervåking og prøvetaking.