Oversikten over lakselussituasjonen

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.
22. juni vil et nytt kartverktøy vise status for lakselus, fiskesykdommer og behandling på alle lokaliteter i Norge.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Tjenesten ble åpnet på www.barentswatch.no/fiskehelse 22. juni

Tjenesten Fiskehelse er et samarbeid BarentsWatch gjør sammen med Mattilsynet. Verktøyet vil være den offentlige visningen av helsesituasjon for akvakultur.

Kartet gir ukentlig oversikt over blant annet lakselus, sykdommer og mottiltak.

Informasjonen hentes fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet. Fiskehelse viser oppdatert data etter hvert som de kommer inn daglig, med mulighet for å bla seg bakover per uke. Historikk tilbake til 2012 gjør det mulig å se trender og oppdage spredningsmønstre i kartet.

Se demonstrasjon av tjenesten her:

1: Introduksjon 

2: Lokalitet 

– Dette gir en helt ny åpenhet rundt fiskehelsesituasjonen generelt og lakselus spesielt i norsk oppdrett. Tjenesten gir alle samme mulighet til å kunne følge med i utviklingen fra uke til uke, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Tjenesten Fiskehelse blir åpen for alle 22. juni.