Cicero

CICERO Senter for klimaforskning er en privat, frittstående forskningsstiftelse som driver forskning, utredning, rådgiving og informasjon om nasjonale og internasjonale klimaspørsmål og klimapolitikk.

CICERO ble opprettet av regjeringen i 1990 for å styrke det nasjonale forsknings- og utredningsarbeidet på området. Et av hensynene bak opprettingen var å bedre det faglige underlaget for norske myndigheter ved utforming og gjennomføring av internasjonale klimaavtaler. CICERO er gitt en spesiell nasjonal oppgave knyttet til informasjon og forskningsformidling. 

Om lag 65 forskere driver med forskning som er tverrfaglig og omfatter blant annet forskning omkring klimasystemet, utslippsreduksjoner og kostnader, klimaomstilling, klimapolitikk, internasjonale avtaler og klimaendringer i Arktis. 

CICEROs forskere har de siste årene deltatt i Miljøverndepartementets delegasjon til de internasjonale klimaforhandlingene. CICERO følger også forhandlingene som observatører – og har gjennom flere år arrangert utstillinger og side events under forhandlingene.