Forsvarets forskningsinstitutt

FFI er Norges største, statlige teknologiske institutt, med forskning innen fagene matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap og økonomi. Instituttet gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvarets behov, men har også sivilt rettede prosjekter. FFI ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en maritim forskningsenhet på Karljohansvern i Horten.

FFI bidrar til Barents Watch med oppdaterte artikler om forskning tilknyttet hav og kyst. Forskningen er variert: Norges første operative satellitt, AISSat-1, ble utviklet ved FFI. Den går i polar bane og holder alle skip med AIS under oppsikt. Den autonome undervannsfarkosten HUGIN ble utviklet ved FFI. Den brukes blant annet av Sjøforsvaret for å kartlegge havbunn og finne gjenstander i dypet. FFI har også forskningsmiljøer som jobber med sonarer og havmiljø, situasjonsbilde til kystvakten, støtte til Sjøforsvaret og sikkerhetspolitiske forhold i Nordområdene.