SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi har internasjonal spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap, helse og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. SINTEF har kunder i omtrent 60 land, og omsatte i 2010 for 2,8 milliarder kroner.

Hver dag jobber våre 2100 ansatte med å realisere visjonen ”Teknologi for et bedre samfunn”.