Sokkeldirektoratet

Sokkeldirektoratet skal bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.

Direktoratet har fått flere oppgaver knyttet til CO2-lagring, havvind og havbunnsmineraler.

Sokkeldirektoratet skal være et nasjonalt bibliotek for data på kontinentalsokkelen, og spre fakta og kunnskap. Data, inklusive kart fra sokkelbibliotek, inngår i Barentswatch.