Skatteetaten

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har som mål å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. De har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Basert på det lovverket Stortinget har vedtatt, gir Finansdepartementet retningslinjer for Skatteetatens virksomhet. Skatteetaten er organisert med ett hovedkontor, Skattedirektoratet, og fem regioner: Skatt nord, Skatt Midt-Norge, Skatt vest, Skatt sør og Skatt øst.