NORCE

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med over 2000 prosjekter og 750 ansatte. NORCE driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor. Vi har omfattende aktivitet innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt. Vår ambisjon er å være nasjonalt og europeisk ledende på våre utvalgte satsingsområder.   

NORCE er kystens institutt, og er lokalisert fra Alta og Tromsø i nord, Bergen, Haugesund og Stavanger i vest, Kristiansand og Grimstad i sør og Oslo i øst. Med stor lokal tilstedeværelse, åpner vi for tettere samarbeid med unike fag- og kompetansemiljøer, næringsliv og myndigheter. Det kommer forskningen til gode.