Forsiden Partnere Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge (HRS)

Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge (HRS)

Redningstjenestens oppgave er å redde menneskeliv. De to hovedredningssentralene samt de lokale redningssentralene (politi) koordinerer alle redningsaksjoner enten de foregår på land eller sjø. Redningstjenesten er et samvirke som hurtig kan mobilisere redningsressurser, både private og offentlige, når behov oppstår.

Norsk redningstjeneste har et meget stort geografisk ansvarsområde. Dette strekker seg fra 57 grader nord, i Skagerrak, til 82 grader nord, nord for Svalbard.
Vest-Øst aksen avgrenses av Greenwich-meridianen, med en viss tillemping i Nordsjøen på grunn av oljevirksomheten, til nesten 32 grader øst utenfor Varanger. Området tilsvarer stort sett grensene for norsk flygeinformasjonsregion (FIR), fastsatt av ICAO.