Artikler

FiskInfo for utenlandske fiskere

Både yrkes- og fritidsfiskere kan søke om utvidet tilgang til FiskInfo. For utenlandske fiskere er det forskjell knyttet til hvilket fartøy de er på.

Testet digitalt verktøy i redningsøvelse

BarentsWatch har fått oppdraget med å utvikle et felles verktøy for norsk redningstjeneste. Dette gjør vi med smidig utviklingsmetodikk.

Endringer i Fiskehelse

I tråd med vårt mandat om å lage brukerstyrte tjenester, videreutvikler vi Fiskehelse kontinuerlig. Her presenterer vi en oversikt av ny funksjonalitet.

Kommunepanel for fiskeoppdrett

Hvordan står det til med havbruk i din kommune?

En mer effektiv redningstjeneste

Et nytt felles digitalt verktøy vil heve både kvalitet og effektivitet i gjennomføring av søk og redningsoppdrag i Norge. Målet er å redusere tap av liv og helse.

Viser tapte bruk i FiskInfo

Nytt verktøy mot marin forsøpling og spøkelsesfiske.

Definer egne områder i Fiskehelse

Få oversikt over lakselus og fiskesykdommer i Fiskehelse, nå også gjennom ditt egendefinerte område.

Viktige tjenester og gode systemer

På Framsenteret ble 10 år markert med et vellykket seminar. Samarbeid på tvers av etater og engasjerte brukere var tema som ofte ble omtalt.

En digital suksesshistorie

I tråd med skiftende regjeringers ambisjoner har BarentsWatch laget nyttige tjenester. Her er en gjennomgang av 10 års arbeid.

Hvordan bruke Bølgevarsel

I tillegg til å få varsel 60 timer frem i tid, kan du tegne og lagre egne ruter i tjenesten.