Mye is i Tempelfjorden på vinteren. Her er det kystvaktskipet KV Svalbard som opererer som isbryter. Foto: Forsvaret.
Mye is i Tempelfjorden på vinteren. Her er det kystvaktskipet KV Svalbard som opererer som isbryter. Foto: Forsvaret.

Hjelp til fartøy som opererer i arktiske farvann

En sikkerhetsmelding med anbefalinger skal gjøre det lettere å planlegge turen til havområdene i nord.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Ofte er sjøreisen for fartøy i polare områder svært krevende. Nå ønsker Sjøfartsdirektoratet å jobbe med sikkerhet og miljø for fiskefartøy og andre fartøy uten krav til polarsertifisering. I et rundskriv kommer det nå anbefalinger for operasjoner i disse havområdene. Den er gjeldende for små fartøy med inntil tolv passasjerer, mindre lasteskip og passasjerskip på Svalbard som skal forholde seg til polarkoden, men som ikke har polarskipssertifikat.

Sikkerhetsmeldingen finner du her.

Gjør en risikovurdering

Aktørene bør ta sine forholdsregler og planlegge turen godt, heter det fra direktoratet. 

«Allerede når et rederi planlegger å sende et fartøy til et polart område, bør det kartlegges avstand til søk- og redningsressurser, nødhavn, slepehjelp, eller til andre fartøy som kan hjelpe til i en nødsituasjon.»

I dette arbeidet blir den nye sikkerhetsmeldingen sentral for både mannskap og fartøy.

Det er særlig uforutsigbare vær- og isforhold som gjør operasjoner i polare områder krevende.

ArcticInfo og FiskInfo

Brukere som anvender tjenester som ArcticInfo og FiskInfo kan ha stor nytte av rundskrivet som nå ligger ute på Sjøfartsdirektoratets nettsider. Her påpekes det at forholdene i polare områder stiller høyere krav til kompetanse. Dette gjelder ikke minst bruken av navigasjons- og radioutstyr, da dette utstyret kan påvirkes av høye breddegrader. I tillegg er det lite utbygd mobildekning og VHF-dekning. I tillegg må det i risikovurderinger vurderes hvilke muligheter det er for å få hjelp dersom noe uforutsett skjer underveis.

Iskartene som blir utarbeidet blir ikke nødvendigvis oppdatert hver dag og er ikke høyoppløselige. De gir også bare et bilde av nåtiden og er ikke en prognose. Isforhold kan forandre seg raskt og er vanskelige å forutse. Det er viktig at mannskapet kjenner til hvordan de får tilgang på informasjonen og kvaliteten på informasjonen. 

Tjeneste for fartøy i arktiske farvann

Tidligere i sommer etablerte Kystverket en ny digital informasjonstjeneste for økt sjøsikkerhet i de nordlige havområdene.

Tjenesten ArcticInfo er gratis og gir viktig informasjon om forhold i arktiske farvann og beslutningsstøtte for sikrere seilas. Tjenesten inneholder informasjon om arktiske farvann skreddersydd for skipsfarten, og er basert på innmeldte behov. Tjenesten er spesielt rettet mot fiskebåter, cruisetrafikk og forsknings- og ekspedisjonsfartøy, som trafikkerer i arktiske områder.

Anbefalingene fra Sjøfartsdirektoratet støtter seg til Polarkoden, kjøreregler for sjøtrafikken i polare strøk som trådte i kraft 1. januar 2017. Her har FNs maritime organisasjon, IMO, utarbeidet en internasjonal kode for å sikre trygg ferdsel og minst mulig belastning på miljøet i polare strøk.