Artikler

Hjelper navigatører i Arktis

ArcticInfo tilbyr sjøfarende informasjon av ulik art som er viktig for sikkerhet, fremkommelighet og miljø i arktiske farvann.

Ny smartbøye operativ i Vestfjorden

Sender informasjon om både bølger, vind og temperatur til våre tjenester og Meteorologisk institutt.

BarentsWatch jubilerer

Jobben med å lage nyttige digitale tjenester startet for 10 år siden.
En rekke data kan legges inn kartløsningen Rent hav.

Digitalt verktøy i kampen mot marin forsøpling

Senter for marin forsøpling (Marfo) har laget arbeidsverktøyet Rent hav for alle som jobber med marin forsøpling.
AIS-spor gjennom 2021 viser at det er mye trafikk langs kysten vår og havområdene rundt. Ill.: havbase.no.

Tilbyr åpne AIS-data fra Kystverket

En ny og bedre AIS-datastrøm som viser skipstrafikk i norske sjøområder er nå tilgjengelig gratis via BarentsWatch sine åpne data.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran fikk møte flere fra BarentsWatch under møtet mandag. Her ved leder i BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja og Arve Dimmen, avdelingsdirektør i Kystverket.

Øker bevilgningen til BarentsWatch

Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran øker bevilgningene med 10 millioner kroner. 
Tapt fiskeredskap som står igjen på havbunnen forsøpler havet, i tillegg til å drepe fisk, skalldyr og andre marine organismer.  Foto: Fiskeridirektoratet.

Meld inn tapt redskap i FiskInfo

Nå kan yrkesfiskere bruke tjenesten til å melde om tap og røkting av redskap.
Masseevakuering var målet med øvelsen AMRO utenfor Longyearbyen 8. oktober. Alle foto: Anders Røeggen.

Bruker BarentsWatch under øvelser i Arktis

Svalbard er et svært populært reisemål. Skulle uhellet være ute, er det viktig at beredskapen fungerer best mulig.
Digitalisering av norske havner er i gang. Her et oversiktsbilde fra hovedstaden. Foto: Harald Valderhaug/Oslo Havn

Først i verden med digital havnedatabase

Åpne havnedata legger til rette for maritim næringsutvikling gjennom innovasjon og utvikling av produkt til havner og skipsfart.

Etablerer senter i kampen mot ulovlig fiske

I tilknytning til analyseenheten for Fiskeridirektoratet og Kystverket i Vardø, opprettes det nå et internasjonalt fartøyssporingssenter.