Arealverktøyet løftes frem i FN-rapport

Figur brukt i FN-rapporten. På engelsk har Arealverktøyet fått navnet "Norwegian Marine Spatial Management Tool"
Figur brukt i FN-rapporten. På engelsk har Arealverktøyet fått navnet "Norwegian Marine Spatial Management Tool"

I arbeidet med å bruke marine data inn mot bærekraftmålene måtte organisasjonen se til Norge.

I en nylig publisert FN-rapport får Norge mange lovord for jobben med å gi befolkningen gode nettbaserte kart. Det samme gjelder for informasjonsverktøyet «Arealverktøy for forvaltningsplaner», som BarentsWatch har laget sammen med blant andre Kartverket og Miljødirektoratet.

Det er koblingen mellom marine data og tjenester som det her legges vekt på i rapporten. 

- FN som organisasjon har gjennom arbeidet med bærekraftmålene prioritert bruken av data, og særlig hvordan data kan understøtte slike mål. Vårt arbeid med Arealverktøyet brukes nå opp mot den marine delen av dette.

Njål Tengs-Hagir fra Kartverket forklarer videre at dette behovet for marin informasjon gjør at FN leter etter «best practice». I arbeidet med å forfatte rapporten «White Paper on Readily Available and Accessible (Open) Marine Geospatial Information» er Arealverktøyet benyttet gjennom to av fire eksempler. En av Kartverket sine roller i utviklingen av Arealverktøyet er oppfølging av å kvalitetssikre data i tjenesten. Og samtidig følge opp at dataleverandørene leverer autoritative data.  

Les rapporten her.

- Her i landet har vi gjennom Geonorge formalisert mye av dette med å samle inn og dele data. Infrastrukturen er der, det er tilgjengelig og gratis for alle. Nå etterspør FN denne type arbeid og ser dermed naturlig nok til Norge, poengterer Tengs-Hagir.

Bruken av Arealverktøyet vises nå på en internasjonal arena, og håpet er at andre havnasjoner ser mulighetene som ligger i å få implementert lignende systemer og verktøy.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og bistandsprogrammet «Hav for utvikling» har en plan om et samarbeid med sentrale FN-organisasjoner på havfeltet. Her vil forvaltingsplaner også knyttes opp til et nærmere samarbeid internasjonalt.

Det kan også være naturlig å bruke Arealverktøyet opp mot «Arctic SDI», en geoportal som tar for seg arbeidet med datadeling mellom åtte arktiske stater. 

Fakta:   

FN (De forente nasjoner): Organisasjonens mål er å arbeide for internasjonal fred og sikkerhet og å utvikle vennskapelige relasjoner. FN har også arbeidsområder innen internasjonal rett, økonomisk utvikling, utvikling og menneskerettigheter. 

Betegnelsen «White Paper» benyttes ofte når det lages en inngående rapport publisert av en regjering eller annen offentlig myndighet, med det formål å informere nasjonalforsamlingen eller publikum om et gitt emne eller sak. I Norge kan en stortingsmelding være et eksempel.

Kartverket skal sørge for at tidsriktig, stedfestet informasjon fra det offentlige finnes og er lett tilgjengelig for det norske samfunn til enhver tid. Kartverket er statens fagmyndighet innen kart, geodata og offentlig eiendomsinformasjon, og er også landets tinglysingsmyndighet.

Ansvarsområdet omfatter Norges land-, kyst- og havområder, inkludert kysten rundt Svalbard og Jan Mayen.