Vil ha digital kompetanse i havutdanningene

Hvordan koble utdanning og næring bedre sammen gjennom "blå muligheter". Nå har flere prosjekter fått midler. Foto: UiT Norges arktiske universitet.
Hvordan koble utdanning og næring bedre sammen gjennom "blå muligheter". Nå har flere prosjekter fått midler. Foto: UiT Norges arktiske universitet.

I alt fem digitaliseringsprosjekter ved universiteter og fagskoler får til sammen 13,5 millioner kroner. I Tromsø inkluderer det et samarbeid med BarentsWatch.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Midlene kommer i forbindelse med regjeringens oppdaterte havstrategi Blå muligheter og skal styrke kunnskapen om digitalisering innen marine og maritime utdannelser. Prosjektene involverer både bedrifter statlige sentre, og går på tvers av flere utdannings- og forskningsinstitusjoner. Flere av prosjektene skal utvikle undervisningsopplegg som kan kombineres med jobb.

Vil utvikle et samarbeid

UiT Norges arktiske universitet er tildelt en sum på 4,8 millioner kroner til prosjektet DIVA: Digital brukerkompetanse i havrelaterte utdanninger.

På sine nettsider forklarer professor Petter Holm ved Norges fiskerihøgskole at baktanken er å kunne bruke dette prosjektet til å utvikle tettere samarbeid som på sikt kan utvikles til bli et klynge av forskning, utdanning og næringsutvikling. 

– Tradisjonelt så har ikke universitetet vært veldig god på å jobbe systematisk med næringsmiljøene, men her har vi hatt et veldig godt samarbeid med de store aktørene som SINTEF, Barenstwatch, Multiconsult og North Agency, for å nevne noen, sier Holm.

Søker mer digital kompetanse

– Ny teknologi og digitalisering er viktig for de blå næringene, og ikke minst sjømatnæringen. Her trenger vi mer kompetanse, og det håper jeg disse prosjektene vil bidra til, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Med prosjektet i regi av UiT peker Holm på at det må tenkes nytt og gjerne på tvers av fagretninger. Når de tradisjonelle fagene kommer til kort, må det tenkes nytt.

– Nye digitale verktøy gir oss nye muligheter. For eksempel ser vi på sammenkobling av ulike infokilder som satellittbilder, værmeldinger etc. og vurderer hvordan dette kan utnyttes på en god måte i både forvaltning og næringsdrift, sier Holm.

Bidrag og nye tjenester

BarentsWatch ønsker å delta, både gjennom å være en potensiell «case study» og dele erfaringer via forelesninger. Fungerende daglig leder, Heidi Beate Vang, tror det også kan komme bidrag andre veien – at studenter jobber frem forslag til nye tjenester basert på kompetanse og behov blant brukere. 

- Vi sitter med en unik kompetanse som vi kan dele og gjøre kjent i større grad enn hva vi har gjort til nå. Spesielt dette med å ta i bruk data fra ulike aktører og skape tjenester som gir gevinster på tvers.

Pengene er lyst ut og tildelt gjennom Diku (Direktoratet for internasjonalisering av kvalitetsutvikling i høgare utdanning).

Se hvilke prosjekter som får støtte.