Godstrafikken som går sjøveien fortsetter nesten som før koronapandemien. Foto: Drammen havn.
Godstrafikken som går sjøveien fortsetter nesten som før koronapandemien. Foto: Drammen havn.

Trygg transport til sjøs

– Det pandemien viser, er hvor sentral skipstrafikken er for velfungerende logistikkjeder, sier Håvard Gåseidnes i Sjøfartsdirektoratet.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Til tross for koronapandemien, frakter lasteskip varer til og fra Norge tilnærmet som normalt.

– Godstransport til sjøs har ikke vært noe stort problem. Dette har rederiene og havnene håndtert svært godt. Nedgangen i godsmengden skyldes redusert produksjon og etterspørsel, bekrefter Thorkel C. Askildsen, seniorrådgiver ved Kystverkets kystforvaltningsavdeling.

Derimot har havnene merket stor nedgang i anløp av passasjertrafikk; både utenriksferjer, cruisetrafikk og Hurtigruten.

Tillater elektronisk sertifikat

Mattilsynet har kritiske samfunnsoppgaver for å opprettholde matvareforsyningen til og fra Norge. Derfor har de prioritert arbeidet på grensekontrollstasjonene slik at varer kommer inn i landet, og på kontorene som utsteder sertifikater slik at sjømat og andre produkt eksporteres ut av landet.

 

Pandemien og skipsfart

Radio Medico – legevakten til sjøs

 

Ved de 14 veterinære grensekontrollstasjonene, tolv langs kysten og to andre på Gardermoen og Storskog, har importen gått uten store hindringer. Preventive tiltak, som at personalet jobber i grupper og til ulik tid, er gjort for å unngå at alle må gå i karantene, dersom én skulle bli smittet.

– Eksport og import går tilnærmet som normalt. Det er ingen store endringer for kontrollen av mat til Norge, sier Tom Lie Strømme, seniorrådgiver ved seksjon for eksport og import hos Mattilsynet.

I normale tider skal fysisk originale importsertifikat følge varer fra land utenfor EØS. Men når kurértjenester og flytrafikk også har måttet innføre smitteverntiltak, har EU-kommisjonen gjort et unntak og for en periode tillatt skanning og elektronisk sending av sertifikatet.

– Deretter kan det fysiske sertifikatet ettersendes. Meldingene vi har fått fra grensekontrollstasjonene, er at dette fungerer greit, sier Strømme.

Forlenger mannskapssertifikat og utsetter skipstilsyn

Det er ikke krav om smitteverntiltak om bord utover de som gjelder på land. Det vil si krav om å holde fysisk avstand, og ha gode hostevaner og håndhygiene.

– Det er ikke strengere rutiner på skipene enn andre steder, bekrefter Håvard Gåseidnes, som er fungerende avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk i Sjøfartsdirektoratet.

For å lette skipstrafikkens kår under koronapandemien, har Sjøfartsdirektoratet valgt å forlenge eksisterende mannskapssertifikat og utsette tilsynene om bord på fartøyene.

– Dette må vurderes opp mot sikkerheten, for regelverket er der av en grunn. Men de mannskapene som står i stillingen, er som regel kvalifiserte til å fortsette. Derfor vurderes en forlengelse av mannskapssertifikatene med et halvt år, til i liten grad å gå utover sikkerheten, sier Gåseidnes.

Siden det kan være praktisk vanskelig å utbedre fartøy når verft er stengt ned, er også tilsynene av skipene utsatt.

– Tilsyn som forfaller i år, er generelt forskjøvet med tre måneder. Det kan ytterligere forlenges etter avtale hvis det er praktiske problemer med å utbedre skipet, eller hvis man frykter koronasmitte, sier han.

Løsning med mannskapsskifte

Det største problemet for den internasjonale skipstrafikken, har vært å få byttet mannskap. Bare i mai skal 150 000 sjøfolk på verdensbasis, mønstres av og på. Det er vanskelig å få til med en rekke forskjellige regler for smittevern internasjonalt, og sterkt redusert flytrafikk.

– Det har vært store utfordringer med å få byttet mannskapet om bord på skipene, sier Christine Korme, kommunikasjonsdirektør i Norges Rederiforbund.

Problemet ble først løst ved at mannskapene forble om bord på fartøyene, men det kan man ikke gjøre på ubestemt tid.

– Nå har IMO lansert en tolv punkts veiledning for hvordan mannskapsskiftet skal foregå internasjonalt. Vi er svært fornøyd med denne, og at utfordringene med flyvninger er tatt med i veiledningen. Vi oppfordrer alle land til å ta den i bruk, sier Korme.