Hva kan du se?

Kartillustrasjon på viktige fiskearter.
Kartillustrasjon på viktige fiskearter.
Kart sammenstillingene du kan se her visualiserer dynamikken i våre havområder gjennom året, og fra år til år. Tjenestene vil gi et bedre grunnlag for å forstå og forvalte bestander og aktivitet i kyst- og havområdene i nord.

Marine bestander og menneskelig aktivitet legger til rette for enkel visning av tradisjonelle fordelingskart. Det gjelder både flere  marine arter, kart over sårbare områder og komplekse visualiseringer basert på informasjon fra forskningsdatabaser og -prosjekt.

Det vil utvikles brukerstyrte metoder for å lage egne animasjoner som viser hvordan fordelingen av marine bestander endres over tid. I første rekke vil tilbudet utvikles for å se på modellerte fordelinger av fiskelarvedrift langs norskekysten gjennom vår og sommer. Senere vil det også omfatte modellerte beite- og gytevandringer hos fiskebestander, samt observasjonsdata samlet inn på forskningstokt over flere år.

Ved å koble Havforskningsinstituttets forskningsdatabase FishExchange direkte mot kartapplikasjonen i BarentsWatch kan brukeren selv hente frem og visualisere fordelinger av en ønsket bestand, observert under forskningstokt  i et gitt år og i en gitt sesong.

Havforskningsinstituttets Sjømil-database inneholder blant annet data over hvordan størrelsen på kommersielle bestander har utviklet seg over tid. Koblingen mellom kart og Sjømil-databasen gjør at brukere som er interessert i fordelingen av torsk i Barentshavet kan få visualisert grafer i kombinasjon med kartet som viser mengden torsk fra 1981 og frem til i dag.