Dette er BarentsWatch ved lansering

Med lansering av portalen BarentsWatch 30. mai, gikk startskuddet for første versjon av det som skal bli en kilde til helhetlig informasjon om kyst- og havområdene.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Se Web-TV fra åpningen og last ned presentasjoner.

På rekordtid og uten å overskride budsjett, er det nå på plass informasjon og tjenester fra et stort antall statlige etater og forskningsinstitutter. 

Den første versjonen av BarentsWatch vil være basert på data fra seks statlige etater og inneholder et utvalg informasjonstjenester. Antallet tjenester vil øke gradvis, blant annet skal hele 27 samarbeidende partnere, alle sentrale forvaltningsetater og forskningsinstitutter etter hvert levere data og tjenester til BarentsWatch.

Videre utvikling og forbedring pågår kontinuerlig. Vi tar gjerne imot innspill til forbedringer, eller ideer til nye tjenester eller redaksjonelt innhold.

BarentsWatch tar pulsen på kyst- og havområdene, og gir deg en unik oversikt over aktivitet og kunnskap. Kunnskap du kan ta til deg. Kunnskap du kan bruke. Kunnskap du kan dele.

BarentsWatch er en arena for utvikling for deg som har interesse for, eller er bruker av hav- og kystområdene. BarentsWatch vil gjennom dynamiske karttjenester og sanntidsinformasjon:

 • Tilby en unik kunnskapsoversikt
 • Holde deg oppdatert på det som skjer i områdene
 • Gi deg underlag for beslutninger
 • Gi deg tilgang til offentlige data og tjenester knyttet til kyst- og havområdene i nord
 • Gi deg mulighet til å kombinere kvalitetssikret offisiell informasjon og kartbaserte tjenester på en ny måte
 • Stadig utvikle nyttige tjenester
 • Legge til rette for at du selv kan ta del i utviklingen av portalen

BarentsWatch utvikles i flere faser

Ved lansering vil BarentsWatch ha et begrenset antall tjenester og redaksjonelle artikler. Dette vil øke på etter hvert. I de første fasene etableres det en åpen informasjonsportal for kyst- og havområdene. Parallelt med gradvis utvikling av tjenester i det åpne systemet arbeides det med utviklingen av et lukket, operativt system. Det lukkede systemet skal kombinere informasjon for å gi offentlige myndigheter med maritimt ansvar et bedre og et felles situasjonsbilde for effektiv operasjonell innsats.

Ved å samordne informasjon og utvikle nye tjenester basert på kombinasjoner av data, skal BarentsWatch formidle et bedre faktagrunnlag og mer helhetlig bilde av aktivitet og tilstand i våre havområder.

Bredt perspektiv

 • klima og miljø
 • sjøtransport
 • havets ressurser
 • havrett
 • olje og gass
 • fiskeri og akvakultur

Stort dekningsområde

Et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for hav- og kystområdene fra Danmark i sør, Grønland i vest, Nordpolen i nord og Novaja Semlja i øst.  Nordområdene - et nytt sentrum for verdiskaping, kunnskap og kompetanse.

BarentsWatch dekningsområde

BarentsWatch dekningsområde

Tar pulsen på havområdene

BarentsWatch tilbyr informasjon og tjenester i form av dynamiske karttjenester og øyeblikksbilder og -målinger. Blant annet arbeider BarentsWatch for å gjøre tilgjengelig sanntidsinformasjon fra automatisk identifikasjonssystem (AIS) av skip. BarentsWatch gir deg også historiske data i form av statistikk og målinger over tid.

I tillegg gir portalen deg tilgang til databaser der materialet hentes fra, slik at du selv kan benytte materialet. BarentsWatch vil dessuten gjøre tilgjengelig artikler, rapporter og annet forskningsmateriale fra et stort antall pålitelige kilder.

Som bruker får du tilgang til en rekke verktøy og datakilder, som gir deg mulighet til å kombinere informasjon slik du ønsker. Stoffet kan du få presentert som tekst eller som dynamiske kart.

En arena for utvikling

BarentsWatch skal i tillegg til å samle og gjøre tilgjengelig data, legge til rette for videre utvikling av informasjonstjenester.

BarentsWatch vil på kort og lang sikt dekke nye informasjonsbehov, og utvikle helt nye tjenester med moderne teknologi som grunnlag.