Kart kobler fiskebestander og menneskelig aktivitet

Fremtidige brukere av BarentsWatch kan se fram til nyttig og lett tilgjengelig informasjon. Det kan redusere konfliktene mellom ulike interesser i nordområdene.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

BarentsWatch kobler flere databaser opp mot kart. Det gir enkel og lett tilgjengelig informasjon om fiskeressurser i nordområdene. Dette kan brukes i forhold til fiskeri og annen menneskelig aktivitet.

Oljebransjen

Barentshavet har lenge vært et viktig område for fiske. Nå er det også åpnet for oljeleting. Oljeindustrien har sett fram til at BarentsWatch skal bli tilgjengelig for offentligheten.

– Vi har fulgt utviklingen en stund. Det er gledelig at portalen nå er oppe, sier Tore Killingland, direktør for Strategi og Miljø i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

– Følelser er viktige, men diskusjoner basert på følelser og lite fakta, er utfordrende, sier han.

OLF ønsker derfor velkommen alle initiativ som frembringer fakta. Organisasjonen håper Barentswatch kan skape en felles plattform som kan løfte det faglige nivået i diskusjonene rundt bruken av havområdene i nord.

Ifølge Killingland vil OLF bruke BarentsWatch aktivt, både som faglig verktøy og referanse overfor media. I tillegg skal BarentsWatch brukes i intern opplæring og som faktaportal for ulike prosjekt. Han er imidlertid opptatt av utviklingen av BarentsWatch framover. Ikke minst i forhold til oppdatering.

– Det er viktig at bidragsyterne tenker på hvordan deres materiale blir forstått av brukerne. Korrekt fakta i feil sammenheng kan bli veldig galt, sier han.

Fiskarlaget

Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag, er avventende til portalen. For ham er det viktig at informasjon om fiskebestander og isforhold er oppdaterte og korrekte.

– Det gjenstår å se hva som ligger i portalen og hva vi kan hente ut av den. Vi håper vi får nytte av dette. Men da må informasjonen være oppdatert, understreker han.

Nilsen har forhåpninger om at kartene blir å vise felt hvor Norges Fiskarlag ikke ønsker oljerelatert virksomhet, for eksempel seismikkskyting.

– Det er nyttig at vi får tilgang til opplysninger om hverandres virksomhet. Men vi må likevel ha møter sammen, sier han.

Miljøvern

Naturvernforbundet advarer mot å tro at bedre overvåkning og informasjon automatisk fører til færre konflikter mellom fiskeri- og petroleumsnæringene.

– Selv om oljenæringen og myndighetene har vært klar over pågående fiske, har det ikke stoppet seismikkskyting i konfliktområder, poengterer Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Han tror likevel at BarentsWatch har nytteverdi. Når alle kan overvåke aktiviteten i havområdene, kan det øke interessen for miljøvernet. Haltbrekken mener også at portalen kan få flere til å oppdage de fornybare ressursene i området. Vi får også sett omfanget av konfliktene mellom fiskeriene og annen aktivitet.

– Vi vil bruke BarentsWatch til å samle inn kunnskap som foreligger fra forskningsetater og fagmiljø, for å rette fokus mot interessekonfliktene. Kunnskap er nøkkelen til en miljøvennlig fremtid for norske havområder, understreker han.


Skrevet av Kjetil S. Grønnestad for BarentsWatch