Rapportering av redskap

Her viser vi deg hvordan du kan melde inn redskap digitalt til Kystvakten via vår tjeneste FiskInfo.

 

Fyll inn informasjon om båten.

Fyll inn informasjon om båten.


For å kunne rapportere må du ha en bruker hos BarentsWatch med utvidet tilgang, være logget inn og ha en båt med fiskerimerke tilkoblet din bruker.

Les mer om hvordan lage en bruker og få utvidet tilgang her.


Når du har fått utvidet tilgang til FiskInfo, vil du på venstre side i kartet se navnet på båten du har koblet deg opp på. For å melde inn redskap, må du først oppgi kontaktinfo (telefon og e-post) til fartøyet. Dette gjør du i panelet nederst på siden. Trykk deretter aktiver.

Har du skaffet deg utvidet tilgang til FiskInfo er det bare å følge instruksjonene her: 

Setting av redskap
For å kunne melde inn setting av redskap må du være koblet til et fartøy. Fiskebåten din kobles til din profil som må ha utvidet tilgang til FiskInfo. (Se lenke over) Innmelding av redskap kan gjøres på tre ulike måter: 1) Logge posisjoner. 2) Tegne posisjoner. 3) Skriv posisjoner. Det første alternativet vil kun fungere om fartøyet er koblet til AIS. De to sistnevnte kan benyttes dersom man ønsker å rapportere inn redskap i etterkant av setting.

 

1) Logge posisjoner (fungerer kun om du er koblet til AIS)
Trykk på «Logg posisjoner» for å starte automatisk tegning av redskapsposisjon. Vent til du er ferdig med å sette redskap før du trykker «neste». Dersom du har AIS, er dette den enkleste måten å melde inn redskap på.

 

Fyll inn redskapstype
Etter at du har trykket deg videre må du fylle inn hva slags redskapstype du har satt og tidspunktet for setting. Trykk deretter «send inn». I panelet vises informasjon om redskapet du har meldt inn. For å se mer detaljert informasjon om redskapet, trykk «vis redskap».

 

2) Tegn posisjoner
Trykk på «tegn posisjoner». Du vil nå se et tegneverktøy i kartet. For å kunne rapportere inn redskap må du velge et punkt å starte med. I panelet under har du muligheten til å trykke på knappen «flytt tegneverktøy til ditt fartøy» dersom du ønsker å starte i posisjonen fra der fartøyet ditt befinner seg nå. Du kan også flytte markøren dit du selv vil, og velge startpunkt deretter. Trykk «velg punkt» for å starte rapporteringen av redskap. Marker området du har satt redskap i ved å dra markøren rundt i kartet og velg flere punkter. Når du er ferdig med å markere, fyller du inn redskapstype og klokkeslett, og trykker send inn.

 

3) Skriv posisjoner
Trykk på «skriv posisjoner». Panelet åpnes. Huk av for enten «desimalgrader» eller «grader og desimalminutter». Dersom du er koblet på AIS kan du trykke på knappen for AIS, og fartøyets posisjon blir fylt inn i feltene automatisk. Dette gjelder for begge alternativene. Dersom du ikke er koblet på AIS kan du trykke på kartmarkør-knappen, og så velge et punkt i kartet. Det er også mulig å taste koordinatene rett i tekstfeltene.

 

Markørfelt vises i kartet
Trykker du på kartmarkør-knappen vil du i kartet nå se en markør med et stort 1-tall. Flytt markøren til posisjonen der du skal rapportere redskap ved å panorere kartet. I panelet vil du se koordinater for posisjonen du har valgt. Du kan også legge til flere punkter ved å trykke på knappen «Legg til punkt», eksempelvis hvis redskapet er satt i en linje. Trykk på den blå knappen i panelet for å bekrefte valg av posisjon (nederst til venstre). Trykk «se over og send inn» for å melde inn redskap.

 

 

Få oversikten
Se over at informasjonen du har ført inn stemmer, og trykk deretter send inn for endelig bekreftelse. Vær obs på at det kan ta noe tid før redskapet du har meldt inn blir bekreftet av Kystvakten og synlig for andre enn deg.

 

 

4) Værvarsel eller innmelding
En fjerde måte å rapportere setting av redskap på er å klikke på stedet i kartet der du ønsker å rapportere setting. Dra opp panelet for å åpne marinogrammet. Trykk på knappen «meld inn redskap» (ligger over marinogrammet). Fyll inn skjemaet. For detaljert beskrivelse av hvordan dette gjøres, gå til alternativ «3) Skriv posisjoner».

Oversikt over egne satte redskap

Oversikt over ditt fartøy sine satte redskaper finner du ved å trykke på enten fiskekrok-symbolet eller fartøysymbolet i panelet, og deretter dra panelet opp. Trykker du på fiskekroksymbolet vil du få opp oversikten med en gang. Trykker du på symbolet for eget fartøy, må du scrolle ned til du finner knappen «mine redskaper», og trykke her.

Redskaper i sjøen og ubekreftede.

Redskaper i sjøen og ubekreftede.


Redskaper man har meldt inn, og som er bekreftet av Kystvakten, finnes under «redskaper i sjøen». Det kan ta noe tid før redskapet du har meldt inn blir bekreftet av Kystvakten og synlig for andre enn deg. I mellomtiden ligger redskapsrapporten i listen Ubekreftede rapporter. Ingen andre kan se redskapet i FiskInfo-kartet.

Dersom Kystvakten ikke vil godkjenne redskapsrapporten vil du finne den i listen Avviste rapporter. Dersom redskapet fortsatt står i sjøen, må det meldes inn på nytt. Du kan selv fjerne de avviste rapportene fra listen.

På denne siden har du også muligheten til å rapportere opphaling, røktet redskap og tapte redskap. De ligger som alternativ på samtlige redskaper i lista.

Meld røkting og opphaling

 


Det er to måter å melde røkting og opphaling på. I listen Redskaper i sjøen, som du finner ved å trykke på fiskekroksymbolet i panelet og deretter dra panelet opp, finnes egne knapper for dette for samtlige redskap som er rapportert satt.  Trykk på «halt» for å melde opphaling, og trykk «røktet» for å melde om røkting.  

Du kan også gå inn på hvert enkelt redskap i lista, og rapportere derfra.

Meld inn tapt redskap

For å melde inn tapt redskap som enten ikke er satt eller som man finner etterlatt, gjør følgende:

1) Trykk på fiskekroksymbolet i panelet (nederst på siden), og dra panelet opp. Trykk deretter på knappen «meld inn tapte redskap».

Koordinatene til tapt redskap.

Koordinatene til tapt redskap.


Panelet åpnes. Huk av for enten «desimalgrader» eller «grader og desimalminutter». Trykk på AIS-knappen dersom du er koblet på AIS, og posisjonen til fartøyet vil automatisk fylles inn i feltene. Er du ikke koblet på AIS, kan du trykke på kartmarkør-knappen (til venstre for AIS-knappen).

 

 

 

 

Bruk markør for å merke tapt redskap.

Bruk markør for å merke tapt redskap.


Trykker du på kartmarkør-knappen vil du få opp kartet, og en markør med et stort 1-tall blir synlig. Ved å dra rundt i kartet kan du plassere markøren på posisjonen der du skal melde om tapt redskap. I panelet vil du se nøyaktige grader for posisjonen du har valgt. Trykk på den blå knappen i panelet for å bekrefte valg av posisjon (nederst til venstre). Du vil da bli sendt tilbake til siden du var på tidligere, men nå er feltene blitt fylt ut med nøyaktig posisjon for fartøyet. Du kan også legge til flere punkter ved å trykke på knappen «Legg til punkt». Når du har lagt inn riktig posisjon for fartøyet, trykker du på «se over og send inn». 

Fyll inn skjemaet for å melde inn tapt redskap. Gode/detaljerte beskrivelser gjør det enklere for Fiskeridirektoratet å finne igjen redskapet. Se over at informasjonen stemmer, og trykk send inn. Redskapet er nå blitt meldt inn.

2) For å melde inn eget tapt redskap som er satt, gjør følgende:

Meld inn tapt via

Meld inn tapt via


Trykk på fiskekroksymbolet i panelet. Når du åpner panelet, vil du få opp en oversikt over alle redskaper du har satt i sjøen. Den raskeste måten å rapportere eget tapt redskap på (som er satt) er å klikke på «tapt» knappen som tilhører det spesifikke redskapet du skal melde som tapt. Trykker du på denne knappen blir du sendt direkte til et skjema der du må fylle inn informasjon om redskapet du skal melde inn tapt. Se over at informasjonen stemmer, og trykk send inn. Du har nå rapportert inn eget tapt redskap.

 

Rapporter tapt inne på redskapet.

Rapporter tapt inne på redskapet.


En annen måte å rapportere eget tapt redskap på (som er satt) er å klikke deg direkte inn på et av redskapene dine som finnes i lista. Du vil da få opp informasjon om det bestemte redskapet. Her finner du også en «tapt» knapp. Trykk på «tapt» for å rapportere eget tapt redskap. Fyll inn skjemaet, se over, og trykk «send inn». Når skjemaet er sendt inn vil du få en bekreftelse på at det er blitt innsendt.

I ettertid kan tapt redskap markeres som funnet. Trykker man seg inn på "Mine redskaper" i FiskInfo får man opp en liste med "Tapte redskap", og der kan man markere tapt redskap som funnet. 

Forskningsinstitusjoner og andre som ønsker å rapportere inn sensorer kan få mer informasjon her.