Bedre kunnskap om havbruksnæringen

Seniorrådgiver Alf M. Sollund demonstrerte tjenesten AkvaInfo under lanseringen torsdag 8. februar.

Se utviklingen av oppdrett hos kystkommunene i Norge.

Søk på antall lokasjoner, maksimalt tillatt biomasse, fordeling av typer oppdrett, areal, sysselsatte, miljøundersøkelser og mye mer i tjenesten AkvaInfo.

Behovet for oppdatert kunnskap og data om havbruksnæringen er stort, både for kommuner og beslutningstakere, men også for samfunnet ellers.

Informasjon på kommunenivå

Formålet med AkvaInfo er å gi kommunene en enkel og samordnet tilgang til informasjon knyttet til havbruksnæringen på kommunenivå. I tjenesten oppnås dette gjennom innhenting og utvikling av målrettede indikator, basert på de tre pilarene i bærekraftbegrepet: miljø, samfunn og økonomi. 

Verktøyet skal være med på å bedre forvaltningen, basert på et objektivt faktagrunnlag som bygger på utviklingen av næringen de siste 10 årene.

Brukerbehov

Troms fylkeskommune tok initiativ til tjenesten, og er både prosjekteier og oppdragsgiver. BarentsWatch fungerer som plattform og tjenesteleverandør for AkvaInfo.

Utviklingen skjer sammen med Troms fylkeskommune med innspill fra andre fylkeskommuner og kommuner, og tjenesten vil fremover forbedres med nye data og funksjoner avhengig av brukerbehov.

Tjenesten er gratis og åpen for alle. Verktøyet skal være brukervennlig og lett tilgjengelig for den enkelte kommune, lokalsamfunn og beslutningstakere, og den henter og viser data i sanntid.

 

Styringsgruppe AkvaInfo

Styringsgruppen for AkvaInfo. F.v.: Ordfører i Harstad Kommune, Kari-Anne Opsal, leder i BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja og Anne Hjortdal, næringssjef i Troms fylkeskommune.