Felles ressursregister

 

Felles ressursregister (FRR) skal effektivisere operasjonell innsats i søk og redning og miljøhendelser gjennom å gi et felles situasjonsbilde av tilgjengelige ressurser på tvers av etater. Tjenesten er utviklet slik at ressurseier selv skal oppdatere informasjon og dele denne med andre aktører. FRR brukes til å redde liv, helse og miljø og må derfor være robust, sikker og tilgjengelig for alle brukere, til alle tider på døgnet og alle dager i året. 

Tjenesten utvikles i samarbeid med Hovedredningssentralen (HRS), Kystverket, Politidirektoratet (POD), 110-sentraler, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), FORF-styret og tilknyttede frivillige redningsorganisasjoner.

Les mer om hvordan en rekke private, frivillige og offentlige aktører deler oppdatert informasjon om rednings- og beredskapsressurser på tvers. 

Kontakt produkteier Anna Karlqvist (