AIS-tjeneste for norske farvann

Fartøy med automatisk identifikasjonssystem (AIS) sender ut og utveksler informasjon. Følg skipstrafikken i norske farvann gjennom NAIS. Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket.

Følge sjøtrafikk i sanntid i kartet. Tjenesten NAIS henter inn data via Kystverkets nasjonale AIS-nettverk.

NAIS er tjenesten hvor du kan følge trafikkbildet langs kysten og i norske havområder akkurat nå, søke på enkeltfartøy opptil en uke tilbake i tid, få værdata, og trykke på virtuelle symboler i kartet for å se detaljer om skjær og grunner. Med BarentsWatch sine åpne data er det også mulig å laste ned sjøtrafikkdata som en åpen datastrøm for å utvikle nye digitale tjenester eller videreutvikle eksisterende systemer eller applikasjoner.

Prøv tjenesten her.

Tirsdag 31. mai ble tjenesten lansert i forbindelse med 10-årsjubileet til BarentsWatch. Den offisielle åpningen var det fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran som sto for.

‒ Med NAIS gjør Kystverket store deler av offentlige AIS-data mer tilgjengelig og brukervennlig. Dette bidrar til å styrke sjøsikkerheten og beredskapen til sjøs. Det er også helt i tråd med regjeringens politikk om å gjøre offentlige data mer tilgjengelig for vanlige folk, sier statsråden.

NAIS er utviklet av BarentsWatch for Kystverket. Tjenesten gir gratis tilgang til store deler av AIS-dataene som myndigheter i dag bruker for å ivareta sikkerhet og beredskap langs kysten og i norske havområder. AIS er et viktig myndighetsverktøy for sjøsikkerhet og miljø, men også nyttig for folk som har interesse for aktiviteter langs kysten.

‒ AIS er en viktig tjeneste for det maritime Norge, og brukes i dag bredt ‒ fra myndigheter innen søk og redning og beredskap til private aktører for verdiskaping og utvikling av nye kommersielle produkter. I NAIS gjør vi nå store deler av norske AIS-data mer tilgjengelig og brukervennlig for folk flest, sier kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket.

Deling eller datastrøm

NAIS kan levere AIS-data i form av en ny og utbedret datastrøm, et API, der man ved hjelp av gratis programvare kan hente ut sanntids- og historiske data om fartøysposisjoner i norske sjøområder. Datastrømmen kan brukes til å presentere data om skipstrafikk i andre nettbaserte tjenester, eller i utviklingen av nye digitale produkter.

Les mer om bruk av åpne data
 
For mer informasjon om programgrensesnitt til disse dataene, se https://developer.barentswatch.no/docs/category/ais/

For mange brukere er API en litt for tung løsning, derfor har vi laget en innbyggingsløsning som gir interaktiv visning av AIS-informasjon på et hvilket som helst nettsted, det være seg nettavis eller nettsider til havner, rederi eller andre som vil vise sanntids skipsbevegelser innenfor et område eller vil følge et bestemt fartøy.

Den såkalte iframe-løsningen kan bygges inn der dette tillates.

I eksempelet på https://sites.google.com/rinde.no/nais/bruksanvisning  ligger det en bruksanvisning og demoer på hvordan dette kan gjøres i Google-sites, men kan gjøres tilsvarende i andre publikasjonsløsninger.

Store mengder sjøtrafikkdata

I 2021 mottok Kystverket ca. fem milliarder AIS-meldinger fra skipsfarten i norske farvann. Dette er dynamiske og kontinuerlig oppdaterte data som viser oppdatert informasjon om skipsbevegelser, inkludert fartøyenes identitet, fart og kurs.

I norske farvann er det til enhver tid rundt 3000 fartøy som er pålagt å sende automatisk AIS-posisjonsdata. Meldingene sendes ca. hvert 10. sekund, og fanges opp av Kystverkets AIS-nettverk av nærmere 90 basestasjoner og fem satellitter.

NAIS viser sjøtrafikk i hele den norske økonomiske sone som strekker seg ut til 200 nautiske mil fra grunnlinjen, og Fiskerivernsonen ved Svalbard og vernesonen ved Jan Mayen. Av hensyn til personvern er data fra fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter unntatt.

Sikkerhet og beredskap

I Norge forvalter Kystverket det nasjonale AIS-nettverket som mottar AIS-meldinger fra skip i norske farvann. Disse automatiske meldingene videreformidles til andre myndigheter. Det nasjonale AIS-nettverket gir Kystverket og andre norske myndigheter en oppdatert og komplett oversikt av trafikkbildet langs kysten og i norske havområder, og er en viktig tjeneste i den nasjonale beredskapen.

NAIS skal videreutvikles og vil etter hvert få flere nye funksjonaliteter.

Tjenester som tilbys i NAIS, versjon 1.0:

 • Søk på fartøy i sanntid (identitet, fart og kurs)
 • Søk på fartøysbevegelser opptil en uke tilbake i tid
 • Se oppdaterte værdata
 • Bygg inn kartutsnitt på andre nettsider
 • Velg blant ulike kartbakgrunner
 • Filtrer på en eller flere nasjonaliteter
 • Klikk på symbol i kart for mer informasjon om skjær og grunner
 • Lag dine egne favorittlister og tidsintervaller for fartøy du ønsker å følge med på eller spore
 • Last ned en åpen datastrøm(API) for visning på andre nettsider eller til utvikling av egne produkter
 • Tjenesten er gratis

Områdeaktivitet

Tjenesten videreutvikles kontinuerlig opp mot nye innspill fra brukere. Av ny funksjonalitet som har kommet etter hvert kan nevne områdeaktivitet, som viser fartøy som har oppholdt seg i et spesifikt område i et gitt tidsrom – en uke tilbake i tid.

 • Får opp navn på alle fartøy.
 • Får sporing/track for alle fartøyene for denne perioden.

En slik visning kan være aktuelt hvis det har skjedd en hendelse, da kan man se hvilke fartøy som har vært der innenfor samme tidsrom. 

Av andre ting som har dukket opp i tjenesten kan vi nevne: 

 • Eget navn på punkt man legger til som favoritt.
 • Flere nivåer på distansesirker på fartøy, gjør det mulig å beregne ca. ankomsttid for et fartøy til en destinasjon.
 • Sjømerker (som i Ohoi).
 • Ruteplanlegger (som i andre tjenester).

 

Les mer om AIS på Kystverkets nettsider.