Ohoi – en tjeneste for fritidsbåter

Et nytt verktøy er nå tilgjengelig for alle som har en fritidsbåt.
Foto: KV Nornen/Kystvakten

Nyttig informasjon til alle som skal ut med båt i sommer er nå samlet på ett sted.

 – Her finner du viktig informasjon for å ta gode beslutninger til sjøs. Vi mener at tjenesten kan bidra til færre ulykker, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Fakta:

Fritidsbåter er fartøy som ikke benyttes i næringsvirksomhet, og som er kortere enn 24 meter. Fritidsfartøy benyttes typisk til rekreasjon og som hobbyvirksomhet for privatpersoner og deres familier. Blant disse er både seil- og motorbåter, kajakker og vannscootere. Fritidsbåter som er over 24 meter lange, faller inn under regelverket for lasteskip.

Dette nye verktøyet har fått navnet «Ohoi», og her har vi sammen med en rekke samarbeidspartnere samlet mye på en plass i BarentsWatch. Denne digitale tjenesten med informasjon kan være akkurat det du trenger for en trygg og fin båttur i sommer.

Alt på ett sted

Tjenesten er ment for båter som har begrenset med instrumenter om bord, men der mobilen er med på turen. For din egen sikkerhet kan også funksjonen ruteplanlegger være til stor hjelp, der du på forhånd kan sjekke forholdene for den planlagte turen.

Ohoi er gratis – og du finner tjenesten her.

Et godt utgangspunkt for brukeren er å velge seg et punkt i kartet, enten der båten oppholder seg til sjøs eller et område som er relevant for turen du planlegger. Da vil det komme opp type informasjon som er relevant for sjøfarende:

  • Vind
  • Bølgehøyde
  • Vannstand
  • Fartsgrense
  • Nærmeste værstasjon
  • Marinogram (med flo og fjære)
  • Sol og måne
  • Skydekke

Her er det også lagt inn relevante lenker som kan være nyttig for alle som har en fritidsbåt.

Et verktøy for de som har fritidsbåt.

En rekke funksjoner og nyttig informasjon er samlet i verktøyet Ohoi.

En rekke datasett er ellers å finne i den blå menyen. Her kan man blant annet skru av og på åpen AIS (viser sjøtrafikken i norske farvann i sanntid) og fartsgrense. I kartet er det også en rekke valgmuligheter knyttet til vær og bølger, inkludert bølgepiler, vindpiler, kryssende bølger, uvær og værstasjoner. Et strømvarsel for utsatte steder er også å finne i denne tjenesten. Strøm ligger også inne i vårt marinogram som dukker opp på det punktet du velger i kartet. 

Av andre kartdetaljer har vi lagt til sjømerker (med forklaring), skjær og grunner, stedsnavn i sjø (flere dukker opp når man zoomer inn) og vernområder. I tillegg er det en rekke ulike bakgrunnskart å velge mellom.

Informasjon i en nødsituasjon

Blant knappene i kartet er det også lagt inn en virtuell redningsbøye når uhellet er ute. «Vis nødsituasjonsinfo» hjelper deg om du tillater å vise posisjon, som igjen kan gi avgjørende informasjon til nødetatene. Vi har lagt inn nødnummer til sjøs – 120 – og til politi – 112 – og flere kan hentes frem. Avstand til nærmeste redningsfartøy med linjer i kartet er også listet opp som en funksjon.

For egen sikkerhet kan også funksjonen ruteplanlegger være til stor hjelp. Knappen i kartet gir deg muligheten til å tegne inn ruten du planlegger å ta, og da vil et bølge- og vindvarsel for strekningen være tilgjengelig. Bruk tegneverktøyet for ruten du har planlagt eller last opp en planlagt rute i et av formatene GPX, RTZ eller Olex. Med denne funksjonen kan man også legge inn starttidspunkt og fart for å få riktig varsel langs strekningen. Som et resultat av dette kan båtføreren også beregne tid på distansen.

Nullvisjon

− Sammen med norske myndigheter har også Kystverket en nullvisjon for båtferdsel. Målet er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt, poengterer kystdirektøren.

Visjonen er fastsatt i Nasjonal transportplan og bygger på arbeidet Statens vegvesen har gjort systematisk over lengre tid. En handlingsplan er etablert der også fritidsbåtulykker inngår.  

Kystverket ønsker å nå ut til flest mulig fritidsbåteiere med relevant informasjon. Disse dataene, som også kommer fra en rekke aktører, samles nå på en plass gjennom BarentsWatch. Hensikten med tjenesten er at sluttbrukerne skal få et verktøy for å ta gode beslutninger til sjøs, og det skal igjen føre til færre ulykker til sjøs.