Bølgevarsel for farleder

Illustrasjonsfoto: KV Bergen/Kystvakten.
Illustrasjonsfoto: KV Bergen/Kystvakten.

Detaljert bølgevarsel for norskekysten og viktige farleder gjør det lettere å ferdes trygt på sjøen.

Tjenesten Bølgevarsel for farleder holdes kontinuerlig oppdatert og vises gjennom en brukervennlig kartløsning.

Varsel 60 timer frem i tid

Bølgevarsel for farleder gir prognoser for bølgehøyde, -periode og -retning inntil 60 timer frem i tid. Kystvarslene kjøres rutinemessig fire ganger i døgnet. Tjenesten er et nyttig hjelpeverktøy både for hurtigbåter, ferger, fritidsbåter og annen kysttrafikk. Basert på varslene kan passasjertrafikken på et tidligere tidspunkt vurdere om det er sikkert å ferdes i områdene, eller om det er behov for alternativ transport på land.

Bruk av bølgevarselet kan også gi en miljøgevinst ved at seilaser kan planlegges mer effektivt, og bidra til redusert forbruk av drivstoff. Varselet gir også god informasjon for havbruksnæringen og andre næringer som kyst- og turistfiske.

Varsel langs farleder

Farledsvarslene inneholder data for signifikant og maksimal bølgehøyde, samt bølgeretning for hver hundre meter langs kysten vår. 

Kartløsningen viser farledene som spor i kartet, og for hver farled kan man velge å se bølgeprofil-diagrammer for hvert varsel som viser signifikant og maksimal bølgehøyde langs farleden. Dette gjør overfarten enkel å planlegge på forhånd. Man kan for eksempel se om det er områder langs farleden som gir for stor risiko til at man trygt kan ferdes der, og om det er trygt å medbringe passasjerer. 

Varslene gir også data for områdene rundt farledene. Derfor er det etablert to tjenester til som gir informasjon om bølgehøyde og retning for området generelt. Punktvarslene viser bølgeretning og høyde i form av vektorer for spesielt interessante punkter i området. Bølgehøydelinjer viser hvordan den signifikante bølgehøyden er utover i området. Varslene er gode verktøy for å se hvordan forholdene kan bli på havet i det aktuelle området.

Les også hvordan bølger omtales som sjøgang i værmeldinger.  

Strømvarsel

I samme tjeneste som viser bølgevarsel er det også utviklet et automatisk strømvarsel. Her kan man bedre planlegge en trygg seilas på en rute gjennom disse områdene.

Så langt er det laget varsel for SaltstraumenMoskstraumenLangesundRakkebåane og Tønsberg-Tønne

Varslene er forskjellige, Saltstraumen viser tidspunkt for når strømmen snur og hastighet inn og ut.

I gjennomsnitt snur Saltstraumen ca 1 time og 40 minutter etter høyvann i Bodø. Det faktiske tidspunkt kan avvike med opptil +/- 30 minutter fra dette, i ekstreme tilfeller også mer enn dette.

Væreffekt på vannstand, vind og vannføring i elvene og lokal vind er effekter som påvirker strømmen i Saltstraumen. Dette blir tatt hensyn til i varslingsmodellen. Generelt forskyves tidsperioden for strømsnu fremover i tid ved springflo og bakover ved nippflo.

Moskstraumen er en tidevannsstrøm i den ytre delen av Lofoten og viser strømmen og strinder som oppstår. Midt mellom flo og fjære dannes strømvirvler som følge av at strømmen skifter retning. Høydeforskjellen på havflaten innenfor og utenfor kan bli opptil 0,4 meter. Farten har blitt anslått til å kunne bli opp mot 6 knop. 

Det er lagt inn 5 piler som viser strømretning og hastighet midt i strømmen for områdene Ytre- og Indre-Moskstraumen,  Herjeskallen og ved Buholmflaket. Strinder som vises som areal i varselet indikerer områder hvor strømmen endrer seg kraftig over korte avstander, og hvor det kan forventes sterke strømskavler. I Moskstraumen blir strømskavlene kalt strind og kan være farlig for både mindre og litt større fartøy.

Hvordan lages kystvarslene?

Varslene er utviklet av NORCE (tidligere Uni Research Polytec) i tett samarbeid med Kystverket og BarentsWatch, og baserer seg på havmodeller fra Meteorologisk institutt og National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), samt videreutvikling av metoder fra SINTEF og US Corps of Engineers m.fl.

Når bølgene kommer til norskekysten blir detaljer i bunnforhold, holmer og skjær svært viktige for å kunne gi et godt varsel. Modeller og metoder er under kontinuerlig utvikling i samarbeid med Meteorologisk institutt.

Bølgevarsel for farleder dekker hele norskekysten, men i områdene utenfor Stad, Hustadvika og Værøy/Røst er bølgeforholdene særlig utfordrende. Her har vi også spesialvarsel for kryssende bølger.

Les mer: Varsler farlige bølger.

Marinogram og værstasjoner

I Bølgevarsel og flere av våre andre tjenester, viser vi Marinogram for et punkt brukeren selv velger i kartet. Dette er et varsel 48 timer fram i tid, med grafisk visning av: Vind, trykk, bølger, strøm, luft- og sjøtemperatur. Vannstand vises også.

En rekke værstasjoner langs hele norskekysten er også med i løsningene. Disse viser nå- og historiske verdier for vind og temperatur. Enkelte av værstasjonene viser også bølgehøyde og sikt.

Historiske bølgevarsler

I vår tjeneste er det ikke mulig å finne bølgehistorikken, men hos kystvarslingssenteret.no er dette tilgjengelig gjennom valgfrie posisjoner langs norskekysten. Dette er en bølgeportal som administreres av en forskningsgruppe i avdeling for Energi og teknologi hos forskningsinstituttet NORCE.

Kartløsningen dekker det samme området som vises i Bølgevarselet. Her gir de historiske varslene en tidsserie med data for signifikant bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning for hver tredje time og er tilgjengelig for hver 100 meter.

Dataene er basert på varslene som lå nærmest nåtid, det vil si at dataene har en varierende alder fra 6 til 12 timer. Dataene er ikke bearbeidet i ettertid og kan dermed inneholde feil og hull. Dataene oppdateres månedlig, opplyser NORCE på sine nettsider. Her påpeker de også følgende:

«De historiske varslene er tilgjengelig for fri bruk både kommersielt og privat. Kystvarslingssenteret tar ingen ansvar for videre bruk av de historiske varslene. For videre bruk skal det refereres til kystvarslingssenteret.no og dato for nedlastning av data skal oppgis.»