AIS-spor gjennom 2021 viser at det er mye trafikk langs kysten vår og havområdene rundt. Ill.: havbase.no.
AIS-spor gjennom 2021 viser at det er mye trafikk langs kysten vår og havområdene rundt. Ill.: havbase.no.

Tilbyr åpne AIS-data fra Kystverket

En ny og bedre AIS-datastrøm som viser skipstrafikk i norske sjøområder er nå tilgjengelig gratis via BarentsWatch sine åpne data.

Fartøyer som har utstyr for AIS ombord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs over frekvenser på VHF-båndet. Disse skipsposisjonene brukes også av maritime trafikksentraler for å holde oversikt over skipstrafikken innen sine ansvarsområder.

AIS er en forkortelse for Automatic Identification System, eller automatisk identifikasjonssystem på norsk. Dette er et hjelpemiddel for skipsfarten for å unngå kollisjoner. Samtidig gir systemet offentlige myndigheter oversikt over skipstrafikken i forskjellige farvann.

Fartøyposisjoner i sanntid

BarentsWatch tilbyr åpne AIS-data fra Kystverket. Dette er en datastrøm med fartøyposisjoner i sanntid, hentet fra et API (Application programming interface) som muliggjør at ulike tjenester automatisk kan hente data. Kystverkets åpne AIS-data er samlet inn fra:

  • 90 AIS-basestasjoner på fastlandet og Svalbard ‒ viser kontinuerlige data om skipsbevegelser opptil 40-60 nautiske mil fra kysten.
  • 5 norske AIS-satellitter – viser trafikk i havområder hvert 90. minutt.

Formålet med Kystverkets innsamling og deling av AIS-data er å legge til rette for sjøsikkerhet, forvaltning av det maritime miljøet og effektiv sjøtransport. Både gjennom tilgjengeliggjøring av disse dataene via BarentsWatch og en planlagt tjeneste for å vise den åpne delen av AIS-informasjon, ønsker vi å gjøre det enklere for allmenheten å følge med på skipstrafikken.

Bruker sanntidskart

En av brukerne som henter AIS som åpne data er mobilitetsselskapet Kolumbus som opererer innen kollektivtransporten. De har ansvar for den offentlige busstrafikken i Rogaland og for hurtigbåttrafikken i Ryfylke, mellom Byøyene og Stavanger og fra Haugesund til Feøy, Utsira og Røvær.

- Vi har et sanntidskart som er svært populært hos kundene våre. Vi har også inkludert båter i dette kartet, selv om båtvisningen fortsatt er i en utviklingsfase. Dette er tilgjengelig for kundene på kart.kolumbus.no og i sanntidsappen vår, forklarer strategi- og utviklingssjef, Audun M. Solheim.

For å kunne synliggjøre disse tjenestene til sine kunder, får de dataene fra Kystverket via API’ene til BarentsWatch.

- Deretter prosesserer og lagrer vi disse dataene i vår sky, for så å vise på kart og gjøre tilgjengelig for andre som bruker sanntidsdata fra Rogaland. Vi har også en historikk-funksjon til internt bruk, hvor vi kan gå tilbake i tid og se hvor ulike kjøretøy var til enhver tid. Dette bruker vi mye til oppfølging av kundehenvendelser og feilsøking, sier Solheim.

Se løsningen her.

Milliarder av AIS-meldinger

I 2021 mottok Kystverket 8,9 milliarder AIS-meldinger fra skipsfarten via basestasjoner og satellitter. Meldingene inneholder dynamisk informasjon om fartøyers identitet, fart og kurs. Til sammenligning ble det registrert to milliarder AIS-meldinger i 2006.

‒ Tallene fra 2021 gjenspeiler at vi i dag har mye mer avanserte basestasjoner enn tidligere, i tillegg til satellitter som overvåker havområdene, og derfor også mye bedre dekning av skipstrafikken i våre farvann, forklarer senioringeniør Harald Åsheim i Kystverket.

Kystverket tilbyr en rekke åpne data fra mange ulike maritime tjenester. AIS er kanskje en av tjenestene med størst brukspotensial.

‒ Det er stor interesse for AIS-data. Selv om vi ikke har tall på hvor mange som laster ned AIS-data årlig, ser vi at datastrømmen er godt brukt. I dette øyeblikket ser jeg at det er over 600 personer som bruker datastrømmen akkurat nå, forteller Åsheim.

‒ Vi legger til rette for at publikum skal kunne bruke dataene til det de måtte ønske. Tilgang til AIS-data gir muligheter som vi nødvendigvis ikke ser i dag, men kan bidra til innovasjon og verdiskaping i andre deler av samfunnet, tilføyer han.

Begrensningene på åpen AIS-datastrøm:

  • Gjelder for det geografiske område innenfor norsk økonomisk sone, fiskerivernsonen ved Svalbard og vernesonen ved Jan Mayen.
  • Viser ikke fiskefartøy under 15 meter.
  • Viser ikke fritidsfartøy under 45 meter.

Digital tjenesteutvikling

I BarentsWatch bruker vi selv dette APIet for å vise fram fartøyinformasjon i BølgevarselFiskInfoArcticInfo og Fiskehelse. I tillegg kommer tjenestene som utvikles som et skjermet overvåkningssystem. I tillegg til å vise AIS-informasjon i Felles ressursregister, samles det her inn rednings- og beredskapsressurser fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og private virksomheter. Sporing og samhandling bidrar til effektivisering av operativ innsats.

For oss er det viktig å fremheve at vi legger til rette for digital tjenesteutvikling for andre gjennom å dele data. All data fra våre partnere og andre leverandører samles og utvikles til bruk i våre tjenester. Det meste av innholdet du finner i systemene våre er tilgjengelig som åpne data, er gratis og kommer enten direkte fra våre partnere eller via BarentsWatch. En oppsummering for brukere som ønsker å gjøre nytte av våre data via API (Application programming interface) finner du her.