Ustabilt vær øker usikkerheten

Et lavtrykk sett fra innsiden. Foto: Erik Kolstad/met.no.
Et lavtrykk sett fra innsiden. Foto: Erik Kolstad/met.no.

Polare lavtrykk er intense og kortvarige, men kan få fatale konsekvenser og gjøre store skader.

Normalt vil det være mellom 10 og 20 hendelser i Atlanterhavssektoren fra oktober til april.

Polare lavtrykk dannes over de arktiske havområdene, men har vært observert så langt sør som Danmark og Storbritannia. De har en utstrekning på 100 til 600 km, flytter seg med en hastighet på 25 – 50 km/t og fører med seg kraftig vind og nedbør. Kystfiskeflåten er mest utsatt, men også landbasert aktivitet og luftfarten i Nord-Norge er sårbar.

Fremtiden er usikker

Varsling av polare lavtrykk har tradisjonelt vært krevende. Atmosfæren er et kaotisk system og evnen til å forutsi været varierer med atmosfærens tilstand. Ved ustabilt vær øker usikkerheten raskt, mens vi i mer stabile situasjoner kan varsle mange dager frem i tid med stor grad av sikkerhet. Mange arktiske fenomener er imidlertid typisk ustabile.

Supercomputer

Dagens numeriske værvarslingsmodeller beskriver de fysiske og dynamiske prosessene så detaljert at arktiske fenomener kan fanges opp. Varsler av polare lavtrykk har hittil bare vært gjort basert på èn modellberegning. Anskaffelsen av en ny supercomputer gjør det mulig å kjøre flere av disse høyoppløselige modellene. Et slikt ensemble av prognoser gir både de mest pålitelige varslene og mulighet for å beregne sannsynligheten for sterk vind og kraftig nedbør, informasjon som setter brukerne i stand til å iverksette tiltak ut fra egne vurderinger mht risiko, kostnader og skade.

Hvordan varsle - strike probability

Ved  å følge posisjonene til polare lavtrykk i en modellprognose, lages kart som viser lavtrykkenes sannsynlige baner. Slike strike-probability-kart kan bidra til å identifisere potensielle lavtrykk som er lette å overse i de fulle atmosfæriske feltene. Kartene er også godt egnet til å formidle sannsynligheten for at et polart lavtrykk er under utvikling og dets assosierte kraftige vind og intense nedbør.