Fiskeristatistikk

Sildefiske utenfor Kvaløya i Troms.
Sildefiske utenfor Kvaløya i Troms.
Årlig samler Fiskeridirektoratet inn store mengder data fra fiskeri- og akvakulturnæringene i Norge. Disse dataene settes sammen til blant annet statistikk som viser mengde fisk fisket i områder under norsk jurisdiksjon, og hvor mye fisk som blir produsert i norske oppdrettsanlegg.

Dataene som blir samlet inn, analysert og systematisert er viktig informasjon når de årlige kvotene skal bestemmes. Statistikktjenestene i Fiskeridirektoratet kan deles inn i tre hovedområder; fiskeri, akvakultur og statistikkbanken. Under området fiskeri er det samlet statistikk som forteller om hvor mange fiskeri, fartøyer og tillatelser som er i aktivitet i Norge. I tillegg sier statistikken noe om kvoter og lønnsomhet i fiskeflåten.

På statistikksidene om akvakultur finner du data om hvor mye fisk (rapportert biomasse) av fisk som står i oppdrettsanlegg langs kysten.  Dessuten vises informasjon om rømming av fisk, om verdiskaping og lønnsomhet.

statistikkbanken kan du selv sette sammen informasjon fra ulike kilder i Fiskeridirektoratets databaser og lage dine egne tabeller og diagrammer.

Siden fisket ble gjennomregulert har de årlige mengdene av landet sjømat vært stabile. Oversikt over landet kvantum finner du på Fiskeridirektoratets nettsider. Der kan du hente ut generell statistikk om landet fangst og sette sammen egne tabeller og diagrammer i statistikkbanken.