Den Norske Los - Veivisern til sjøs

FARVANNSBESKRIVELSE: Den norske los produseres av Kartverket, og består av åtte bøker. Publikasjonen gir informasjon ut over det sjøkartet kan gi. Foto: Morten Brun/Kartverket.
FARVANNSBESKRIVELSE: Den norske los produseres av Kartverket, og består av åtte bøker. Publikasjonen gir informasjon ut over det sjøkartet kan gi. Foto: Morten Brun/Kartverket.

Den norske los er en beskrivelse av farvannet langs norskekysten, Svalbard og Jan Mayen, og er et supplement til sjøkartene.

Farvannsbeskrivelsen Den norske los er et oppslagsverk og et viktig hjelpemiddel både før, under og etter seilasen.

Barentswatch publiserer utdrag av Den Norske Los som del av Nasjonal havneoversikt.

Veiviseren til sjøs

Den norske los består av åtte bøker. Første bok i serien gir generelle opplysninger av betydning for sjøfarende, og brukes som et supplement til de øvrige bindene. De øvrige bøkene beskriver hver sin del av kysten.

Hvordan bør seilasen praktisk gjennomføres? Hvilke farer og forhold bør en være oppmerksom på? Hvor er nærmeste nødhavn? Dette er spørsmål Den norske los gir svar på.

Bøkene er en informasjonskilde som inneholder blant annet kart, losskisser, seilingsanvisninger for skipsleier, opplysninger om farvannet, havner, anløpssteder, ankerplasser, distansetabeller med mer. Viktig informasjon om vær, vind og tidevannsstrømmer er også å finne.

Sjøkart

De offisielle sjøkartene fra Kartverket ajourføres oftere enn farvannsbeskrivelsene. Det betyr at hvis det er uoverensstemmelse mellom sjøkartet og Den norske los er det sjøkartet en skal forholde seg til.

Lovfestet bok

For registreringspliktige skip er det lovfestet at publikasjonen skal være om bord. Men mindre fartøyer vil også ha stor nytte av bøkene, da de er tilrettelagt for å dekke fritidsflåtens spesielle behov for informasjon.

Den norske los er en nautisk publikasjon som produseres og vedlikeholdes av Kartverkets sjødivisjon, og består av følgende bøker:

  • Bind 1: Alminnelige opplysninger
  • Bind 2A: Svenskegrensen – Langesund
  • Bind 2B: Langesund – Jærens rev
  • Bind 3: Jærens rev – Stad
  • Bind 4: Stad – Rørvik
  • Bind 5: Rørvik – Lødingen og Andenes
  • Bind 6: Lødingen og Andenes – Grense Jakobselv
  • Bind 7: Svalbard og Jan Mayen (bokmål og engelsk)

Gratis tilgjengelig

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som Kartverket er underlagt, har vedtatt at publikasjonen Den norske los skal bli gratis. Det er et behov for å redigere og legge om strukturen på publikasjonen, et arbeid som sjødivisjonen i Kartverket er i gang med.

Inntil nye versjoner av Den norske los foreligger vil farvannsbeskrivelsen kunne lastes ned digitalt (pdf-versjoner av bøkene) på kartverket.no. Trykte utgaver av bøkene kan kjøpes til redusert pris gjennom forhandlere av publikasjonen, så langt beholdningen rekker.

Rettelser til Den norske los vil ikke publiseres før ny versjon av publikasjonen foreligger.

Meldinger om rettelser til Den norske los mottas likevel med takk, og kan sendes på e-post til dennorskelos@kartverket.no.