Satser på lokal beredskap

Foto: Vebjørn Karlsen, 330-skvadronen.
Foto: Vebjørn Karlsen, 330-skvadronen.

Én million til kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nord.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

 - Den økende aktivitet i nord, både på land og til havs, stiller større krav til sikkerhet og beredskap lokalt, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Midlene på én million kroner, som nå går til Porsanger kommune, skal være med å styrke beredskapen i Nordområdene.  Ifølge Barth Eide er beredskap også en sentral del av regjeringens nordområdestrategi, og derfor bidrar de nå med én million kroner til et ressurs og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nord.

Porsanger kommune skal i de neste to årene utrede grunnlaget og videre finansiering av dette senteret. Formålet med senteret er å få til et samarbeid om søk og redning på tvers av grensene mellom Norge, Russland og Finland.

- Samarbeidet på tvers av grensene vil gi bedre tilgang på utstyr og ressurser som er viktige når det skjer større ulykker til havs eller på land, sier Espen Barth Eide.

I kompetansesenteret skal det inngå et logistikksenter, et Barents Rescue team med brannmenn fra hele fylket og en Arktis rednings- og øvingspark. I tillegg skal det etableres en gren av senteret i Arkhangelsk.

- Det er positivt at Porsanger kommune har innledet et samarbeid med allerede etablerte kompetansemiljøer i Bodø, inkludert Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Samarbeidet som er innledet med våre naboland Sverige, Finland og Russland er viktig for å dele kunnskap på tvers av landegrensene og vil gi bedre tilgang på riktige ressurser ved større ulykker, sier utenriksministeren.

 Les mer om søk og redning i Nordområdene i Meld. St. 7 (2011–2012).