Krysseren "Murmansk" fjernet

Flyfoto av vraket Murmansk, tatt mai 2012. Foto: Kystverkets overvåkningsfly.
Flyfoto av vraket Murmansk, tatt mai 2012. Foto: Kystverkets overvåkningsfly.
Fredag 14. desember ble den siste lasten med materialer og forurensede masser fra rivingen av krysseren ”Murmansk”, skipet ut fra Sørvær i Finnmark.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Rivingen av vraket har generert store mengder avfall. Gjennom riveprosessen er det fjernet om lag 11.000 tonn med stål og metaller, om lag 50 tonn med olje og oljerester, og om lag 6.500 tonn forurenset slam og sedimenter fra skipet og sjøbunnen. 

Neste fase i operasjonen vil være å rive selve anlegget. Når entreprenøren AF Decom forlater Sørvær vil det være minimum 5 meter seilingsdybde over området hvor vraket en gang lå. 

I forbindelse med fjerningen av anlegget, vil det også bli bygget ny molo i nabobygden til Sørvær, Breivikbotn. Moloen vil bli bygget av massene som til nå har kranset inn ”Murmansk”. Arbeidene med fjerning av anlegget, samt bygging av molo i Breivikbotn, vil påbegynnes rundt påsketider i 2013. 

- Fjerningen av ”Murmansk” har tidvis vært utfordrende. Derfor er det svært gledelig at vraket nå er borte, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.     

Av Ane Eide Kjæraas.