Ny kystkartserie

Kart 306 Kristiansand-Utsira: Utsnitt av gammelt kart basert på sjømålingsdata fra 1907 (til venstre) og ny utgave av sjøkart 306 basert på moderne sjømålingsdata, utgitt i 2012.
Kart 306 Kristiansand-Utsira: Utsnitt av gammelt kart basert på sjømålingsdata fra 1907 (til venstre) og ny utgave av sjøkart 306 basert på moderne sjømålingsdata, utgitt i 2012.
Nå er det første nye kystkartet klart. Det er kart nr. 306, som dekker kysten fra Kristiansand til Utsira, som endelig utgis i ny utgave.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Forrige utgave av kystkart nr. 306 ble utgitt i 1907. Det var altså på høy tid med en fornying av dette kystkartet.

Dette er starten på en fornying av hele kystkartserien, som vil bestå av 10 kart. Det er noe usikkert hvor lang tid dette vil ta, men de tre neste kartene er allerede under arbeid.

Store forbedringer

Det nye kartet er som tidligere, i målestokk 1:350 000, men ellers er det mye som er nytt:

  • Kartets dybdeinformasjon er nå basert på primærdatabasen og er konsistent med produkter i større målestokk (havnekartserien og hovedkartserien). Noe som er en stor fordel både for brukere av kartene og for forvaltningen av dem.
  • Det er større bruk av dybdekurver. Områder med dybde grunnere enn 20 meter er vist med blåtone, noe som gjør det lettere å planlegge seilas langs kysten. For seilas kystnært må kart i større målestokker benyttes.
  • Landinformasjon og stedsnavn er hentet inn fra henholdsvis Norge Digitalt og Sentralt stedsnavnsregister (SSR).
  • Kartet er utgitt som et internasjonalt kart (INT-kart) og inngår dermed i internasjonale kartkataloger.
  • Kartets symbolikk og fargebruk er internasjonal.
  • Kartet er utstyrt med gradnett i WGS84, og posisjoner fra GPS kan dermed plottes direkte i kartet.

Elektroniske kart

Tidligere i år kom de nye offisielle elektroniske sjøkartene (ENC-ene) for det samme området. Disse ENC-ene ble laget både i målestokk 1:180 000 og 1:350 000 – og inneholder enda flere detaljer enn papirkartet. ENC-ene benyttes i kartsystemene på større skip.

Dette er med på å sikre trygg navigasjon langs norskekysten.

Av: Sissel Kanstad.