Anbefaler kongekrabbekvote på 900 tonn

Seniorforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet måler krabbe.
Seniorforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet måler krabbe.

Havforskningsinstituttet anbefaler at kongekrabbekvoten settes til 900 tonn i 2013. Samtidig anbefales det at minstemålet på 130 millimeters skjoldlengde blir opprettholdt.

Kvoterådet for 2013 er nettopp oversendt til Fiskeridirektoratet, og der heter det blant annet at ”Havforskningsinstituttet anbefaler at fangstene i 2013 ikke overstiger 900 tonn.” Tilrådinga gjelder for det kvoteregulerte området øst for Nordkapp. 

To mål

Havforskningsinstituttet viser til at Fiskeri- og kystdepartementet har definert to målsetninger for kongekrabbeforvaltninga. Innafor det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark skal det opprettholdes et langsiktig kommersielt fiskeri. Samtidig skal spredninga vestover begrenses til et minimum. Utafor det kvoteregulerte området skal krabbebestanden holdes lavest mulig ved hjelp av fritt fiske.
– Dette er et dilemma i rådgivninga, sier seniorforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet – og legger til:
– Spredninga ut fra det kvoteregulerte området avhenger først og fremst av hvor mye krabbe det er der og hvor tett den står. Dersom man reduserer bestanden i det kvoteregulerte området for å minske spredninga, øker også sjansen for ujevn rekruttering og dermed et mer usikkert utbytte av fisket i dette området.

Relativt hard beskatning

I anbefalingsbrevet skriver Havforskningsinstituttet at ”bestanden bør beskattes relativt hardt” for å sikre lavest mulig spredning av kongekrabba.
– Det innebærer at det er mindre enn 25 prosent sannsynlig at bestanden blir mindre enn føre-var-grensa for stengning av fisket, sier Sundet.
Det er Fiskeri- og kystdepartementet som fastsetter den endelige kvoten.

Av Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet.