Sender opp ny norsk satellitt

Data fra AISSat-1. De gule og oransje symbolene viser de nye AIS-dataene som kommer i tillegg til data fra Kystverket (grønne/blå symboler.) Illustrasjon: Google/FFI
Data fra AISSat-1. De gule og oransje symbolene viser de nye AIS-dataene som kommer i tillegg til data fra Kystverket (grønne/blå symboler.) Illustrasjon: Google/FFI
Norsk Romsenter har utlyst anbud om en ny norsk satellitt, foreløpig kalt NORSAT-1. Den skal forske på sola, romvær og gi bedre overvåking av skipstrafikken.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

- I løpet av 2013 skal Norsk Romsenter gå til en anskaffelse av en ny småsatellitt, foreløpig kalt NORSAT-1, til å utføre ulike vitenskapelige eksperimenter, sier Magne Osmundsen, seniorrådgiver for industrikoordinering ved Norsk Romsenter og prosjektleder for den nye satellitten.

I likhet med den norske satellitten AISSat-1 som ble skutt opp i juli 2010, skal den nye satellitten utstyres med en AIS-mottaker for sporing av skip fra rommet. Men den nye AIS-mottakeren vil være mer avansert og skal prøve ut nye deteksjonsalgoritmer.

AIS-mottakeren vil spore skipstrafikk i norske og internasjonale farvann gjennom det internasjonale antikollisjonssystemet Automatic Identification System (AIS) som alle skip over 300 bruttotonn er pålagt å ha ombord.

En tyngre rolle for Norsk Romsenter

Samlet sett vil instrumentene ombord i NORSAT-1 kreve en noe større satellitt enn den vi har i rommet i dag, AISSat-1.

De vitenskapelige instrumentene skal dekke flere områder hvor solas påvirkning på jorda står sentralt. Måling av solas stråling over hele spekteret, eller Total Solar Irradiation (TSI), dekkes av ett instrument, mens elektronplasma fra sola skal måles ved hjelp av en såkalt Langmuir-probe.

Sola påvirker både klima, miljø og teknologi på jorda. Grafikk: NASA.

De to instrumentene utvikles av nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og ble valgt ut fordi de var kommet lengst i sin utvikling og passet best sammen med planene for satellitten.

Norsk Romsenter vil koordinere arbeidet med å få instrumentene integrert på satellittplattformen.

- Vi vil ha en betydelig tyngre teknisk rolle enn det vi har hatt i tidligere romprosjekter, og vi anser de vitenskapelige elementene for å være av betydelig interesse for Norsk Romsenters aktiviteter, sier Osmundsen.

Satellitten skal kontrolleres fra Norge, dermed får vi kompetanse og infrastruktur for satellittkontroll bygget opp.

Skal skytes opp i 2015

- Flere bedrifter i Norge leverer komponenter til satellitter, men siden ingen her produserer satellittplattformer, utlyser vi byggingen av selve plattformen internasjonalt, sier Bo Andersen, direktør ved Norsk Romsenter.

NORSAT-1 skal etter planen skytes opp i slutten av 2015 til polar bane i en høyde på cirka 600 kilometer.

Den nye norske satellitten forventes å bidra til ny vitenskapelig kunnskap om sola, samspillet mellom sola og jorda, og solas påvirkning på jordas klima og miljø, i tillegg til forbedret skipsovervåking.

Utlysingen om byggingen av satellittplattformen er ligger allerede ute i den norske databasen for offentlige innkjøp, DOFFIN, og den europeiske databasen TED.