Ismåker varsler selv om miljøgift

Ismåker har sterk tilknytning til drivisen, og på grunn av dens rolle som åtselfugl er den ekstra sårbar for endringer i utbredelse av havis og for å akkumulere høye nivåer av miljøgifter. Her fortærer to ismåker en død ringsel. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt.
Ismåker har sterk tilknytning til drivisen, og på grunn av dens rolle som åtselfugl er den ekstra sårbar for endringer i utbredelse av havis og for å akkumulere høye nivåer av miljøgifter. Her fortærer to ismåker en død ringsel. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt.

Legger egg med tynnere skall. Forskerne tror årsaken er miljøgifter i eggene.

I en ny studie, publisert i tidskriftet Science of the total environment, har forskere studert nivåer av miljøgifter i ismåkeegg på Svalbard og fra russiske områder i Arktis. De finner en klar sammenheng mellom konsentrasjoner av miljøgifter i eggene og redusert skalltykkelse hos ismåker.

– Ismåker i studien vår legger egg med så mye som 17 prosent reduksjon i skalltykkelse, sammenlignet med egg fra museumssamlinger fra tidlig på 1900-tallet, forteller forskerne Geir Wing Gabrielsen og Hallvard Strøm fra Norsk Polarinstitutt.

Ismåken befinner seg øverst i næringspyramiden, og enkelte typer giftstoffer hoper seg lettere opp i dem. Forskerne fant høye nivåer av miljøgiftene PCB og DDT i ismåkeegg fra de russiske hekkekoloniene. De tynneste eggskallene inneholdt spesielt høye nivåer av DDT.

Varsler om giftige stoffer

Tynnere eggskall er gjerne forbundet med en nedgang i fuglebestanden fordi fuglene legger egg med så tynne skall at de blir knust under rugingen. Fugler kan på den måten gi et tidlig varsel om for store mengder giftige stoffer i naturen. Forskerne er bekymret over effektene som miljøgifter i naturmiljøet kan få for fuglelivet i nord.

– De høye nivåene av DDT med påfølgende fortynning av eggskall kan være en potensiell trussel mot den globale ismåkepopulasjonen, sier Hallvard Strøm.

Miljøgiftene har antagelig sneket seg inn i ismåkene via dietten som består av ulike marine organismer. Giftstoffer fraktes delvis hit med vann- og luftstrømmer fra områder langt unna, men lokal forurensning kan også spille en rolle, særlig i de russiske hekkeområdene.

Påvirker forplanting

Tidligere forskning har dokumentert at noen giftstoffer også påvirker fuglenes evne til forplantning. Mange menneskeskapte stoffer er blitt spredt i miljøet siden 1940. I 1950-70 årene holdt DDT på å utrydde flere rovfuglarter i Norge og i andre land. Etter at det ble innført restriksjoner på bruk av DDT i Norge i 1970-årene, har eggskalltykkelsen gradvis nærmet seg normalverdier. De siste årene har derimot flere nye miljøgifter gjort sitt inntog i naturmiljøet og skapt problemer for dyrelivet.

Studiet er utført av forskere fra Norsk Polarinstitutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges veterinærhøgskole og Arctic and Antarctic Research Institute (AARI), St. Petersburg. Arbeidet er basert på egg samlet inn fra fire hekkekolonier på Svalbard og i Russland i 2007.

Mer fakta om ismåker.