Norges første rundkjøring til sjøs

Rundkjøringen i Skudenesfjorden utgjør et område på 450 meter i diameter. Rundkjøringen er ikke en fysisk etablert infrastruktur som kan ses med det blotte øyet, men blir merket og synlig for sjøfarende i offisielle sjøkart. Kartverket.
Rundkjøringen i Skudenesfjorden utgjør et område på 450 meter i diameter. Rundkjøringen er ikke en fysisk etablert infrastruktur som kan ses med det blotte øyet, men blir merket og synlig for sjøfarende i offisielle sjøkart. Kartverket.
Ved årsskiftet ble landets første rundkjøring til sjøs etablert i Rogaland. Den skal sørge for sikrere og mer effektiv trafikkavvikling. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Rundkjøringen er en del av et nytt trafikkseparasjonssystem som er etablert i Skudenesfjorden og ved Feistein.

─ Trafikkseparasjonssystemet er et veisystem på sjø hvor fartøy må ivareta regler om fartsretning ved innseiling, utseiling og kryssing av farleden. Dette gir en mer forutsigbar organisering av trafikken i Norges mest trafikkerte farvann, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Det nye trafikkseparasjonssystemet er gjeldende for kommersielle fartøyer som seiler innenfor virkeområdet til Kvitsøy sjøtrafikksentral. Fartøy med lengde over 24 meter, og fartøy uansett størrelse når det fører farlig og/eller forurensende last blir berørt av den nye ordningen.

Bedre trafikkavvikling

Stor industrivirksomhet og hyppig passasjertrafikk i regionen bidrar i dag til mye trafikk, samtidig som det er en stor andel transport av farlig og forurensende last. På grunn av trange og kompliserte passasjer har Kystverket i Rogalands-området etablert møte- og passeringsforbud for større fartøyer og spesielle restriksjoner på størrelsen for skip i gjennomfart.

─ En mer styrt trafikkavvikling langs de nye korridorene i trafikkseparasjonssystemet betyr at det blir færre fartøyer som skjærer farvannet i ulike vinkler og som uventet møter andre fartøyer. På denne måten forenkler og effektiviserer vi seilasen til trafikken som går innenfor overvåkingsområdet til sjøtrafikksentralen på Kvitsøy, opplyser Hagen.

Reduserer ulykkesrisikoen

Kvitsøy sjøtrafikksentral har ansvar for å overvåke, regulere og gi navigasjonsassistanse til kommersiell skipstrafikk fra Bømlafjorden i nord til Jærens rev i sør. I 2011 registrerte sjøtrafikksentralen over 122.000 skipsbevegelser innenfor sitt virkeområde, herav offshorefartøy, lastefartøy og passasjerfartøy. Sjøtrafikksentralen utførte samme år over 3500 inngrep for å avklare trafikksituasjoner, inkludert korrigering av kurs og fart.

Det nye trafikkseparasjonssystemet er en del av regjeringens endring i Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (Sjøtrafikkforskriften) som ble satt i kraft 1. januar 2013. Sjøtrafikkforskriften regulerer bruk av farvannet innenfor virkeområdene til fire av Kystverkets fem sjøtrafikksentraler.

Kartverket: Last ned utsnitt av Kart 16 Tananger-Stavanger-Skudenes, som viser rundkjøringen redigert inn i kartet.