OV Skomvær fraktet og plasserte bøya "Ruben" ute i Vestfjorden nå i mars.
Foto: Kystverket

Ny smartbøye operativ i Vestfjorden

Sender informasjon om både bølger, vind og temperatur til våre tjenester og Meteorologisk institutt.

Tidligere i mars i år satte Kystverket ut smartbøya "Ruben" i Vestfjorden, litt nord for Hamarøya. 

Nå sendes det inn bølge-, vind- og temperaturinformasjon fra denne enheten. Strømdata kommer det også fra denne bøya. 

Værinformasjon fra bøya kan du finne på BarentsWatch-tjenestene  

Fiskinfo

Bølgevarsel

ArcticInfo

Data fra bøya sendes inn til Meteorologisk institutt og er tilgjengelig i deres API Frost. 

I tjenestene våre viser vi også data fra andre værstasjoner langs hele kysten. I dette aktuelle området finner vi også bølgebøya ved Tennholmen, vest for Bodø.  

Bøya er til forveksling lik et vest-kardinalmerke. Gulfargen på bøyen og gult lys skal tydelig markere at dette er et spesialmerke, noe som også vil vises i sjøkart.  

Verdifulle data 

Den første bøyen ble plassert ut ved Fausken på Mørekysten i 2018 for en testperiode. Begge bøyene er utrustet med avansert sensorteknologi for å måle og registrere de faktiske meteorologiske forholdene på stedet, altså vind, bølger, strøm og temperatur i sanntid. Dataene fra bøyene gjøres tilgjengelig for alle på nett. 

Bøya registrerer lokale værdata som strøm, vind og bølger. Foto: Kystverket.

Den første bøya gav verdifulle data og nyttige erfaringer til videreutvikling av flere slike bøyer.  

– Disse bøyene har en spesiell tilpasset fortøyningsløsning for å kunne gi mest mulig korrekte værdata. Den første bøya registrerte kraftigste vindkast på 28 m/s, som tilsvarer sterk storm - og største bølgehøyde på 18,9. Det er veldig interessant å følge med «live» og lese av reelle data når det virkelig er uvær, forklarer senioringeniør Ruben Iversen fra Kystverket på etatens egne nettsider. 

Losbordingsfelt 

Bøye nummer to er satt ut nær Tranøy losbordingsfelt i Nordland, i området vest for Hammerøygrunnen i Vestfjorden. Dette er et værutsatt område og for Kystverket er stedsvalget helt bevisst. 

– Vi kunne i teorien sette ut bøya hvor som helst, og vi har også vurdert en rekke ulike steder langs norskekysten. En viktig grunn til at denne lokasjonen er valgt, er at det går mange fartøy forbi her, og lokale værdata ute ved Tranøy vil også kunne ha stor sikkerhetsmessig og økonomisk verdi for Kystverket. 

For losen er dette en viktig bordingsposisjon, ofte med svært vanskelige værforhold spesielt vintertid. Mangel på vindmålere for dette området skaper utfordringer knyttet til bording og kvitting av los fra Lødingen losstasjon.