Viktige tjenester og gode systemer

Rundt 150 gode venner av BarentsWatch var med på seminaret i anledning 10-årsjubileet. Her fra venstre: Nina Buvang Vaaja, Ottar Ostnes fra Nærings- og fiskeridepartementet, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og kystdirektør Einar Vik Arset.

På Framsenteret ble 10 år markert med et vellykket seminar. Samarbeid på tvers av etater og engasjerte brukere var tema som ofte ble omtalt.

Under tirsdagens BarentsWatch-seminar kom det tydelig frem at det er et enormt mangfold av aktivitet til havs og langs kysten vår. Og her kommer BW inn i bildet med et bredt spekter av digitale tjenester som bidrar til samarbeid mellom aktørene og datadeling mellom sektorene. 

Daglig leder Nina Buvang Vaaja la i sin velkomsttale til deltakerne vekt på at BarentsWatch ønsket å benytte 10-årsmarkeringen til å vise noe av forhistorien, hva vi er i dag og hvordan våre interessenter tenker seg at BarentsWatch bør utvikle seg videre.

− Oppdraget var å lage et informasjonssystem som skulle gjøre det mulig å samle alt «på en skjerm». Vi endrer ikke på etatenes ansvarsområder, men har som oppgave å samle, utvikle, dele og vise sammenstilte data. 10 år etterpå har vi på svært mange felt fått til dette.

Mange støttespillere

Lovordene satt løst da deltakerne på programmet benytte anledningen til å forklare hvorfor tjenester og verktøy fra BarentsWatch er viktig for nettopp dem. Vertsetat Kystverket var representert ved kystdirektør Einar Vik Arset, og han påpekte at det som er skapt gjennom 10 år er både populære og anvendelige tjenester med stor samlet samfunnsnytte.

Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo.

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo, fulgte opp med følgende melding:

– Jeg er selv en av de store brukerne av Barentswatch. Vi har i dag et trusselbilde der skillet mellom stats- og samfunnssikkerhet blir mer og mer grått. Et lite land som Norge må i fellesskap utnytte ressurser. Vår jobb er å hevde suverenitet i våre store havområder.

Å få ulike ressurser og etater til å samarbeide, ikke bare de militære, påpekte Odlo, var en av hans viktigste oppgaver.

Leder i beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, Tone Vangen.

Politidirektoratet ved Tone Vangen, leder av beredskapsavdelingen, trakk inn både den spente situasjonen i Europa og en global klimatrussel. Det er stadig nye utfordringer som Norge må håndtere, og her står både kompetanse og de riktige ressursene sentralt. Hun stilte spørsmålet: Hva kan vi dele på? Her kan et svar være bidrag fra BarentsWatch, slik at vi får mer ut av den informasjonen vi har.

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen .

Også Fiskeridirektoratet har gode erfaringer med samarbeid opp mot BarentsWatch. Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen ser stadig mer brukerinvolvering og involvering av samarbeidspartnere gjennom BarentsWatch. Bedre forståelse av mål og nytte er også effekter av samarbeidet.

Internasjonale oppgaver 

Et tema som kampen mot internasjonal fiskerikriminalitet var også representert på seminaret. Fagdirektør Gunnar Stølsvik i Nærings- og fiskeridepartementet presenterte Blue Justice der BarentsWatch er involvert med et kommunikasjonsverktøy på tvers av et førtitalls kystnasjoner.

Fagdirektør Gunnar Stølsvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Stølsvik opplyser at dette er en spinoff rundt systemer som «Sporing og samhandling» og at BarentsWatch kan bidra på grunn av opparbeidet kompetanse.

− De lager gode systemer, men viktigst av alt – dette er kompetanse tilrettelagt for tverrfaglig samarbeid. Denne forståelsen for hvordan bygge opp slike systemer for samhandling er viktig både for Norge og internasjonalt, forklarte Stølsvik.

På slutten av dagen kom også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran med mange oppløftende ord til forsamlingen.  

− Regjeringen er opptatt av at BarentsWatch fortsetter å gjøre hverdagen til alle som bruker havet enklere og tryggere. 

I forbindelse med besøket ble Kystverkets AIS-tjeneste lansert av statsråden fra scenen. Her har BarentsWatch laget innhold med data hentet fra etaten. Prøv selv her: nais.kystverket.no/